Με 25 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο επί της οδού Μητροπόλεως. Η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 11:00, ενώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν από τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (1. Βασίλειος Παπαδόπουλος, 2. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, 3. Στέργιος Διαμάντης, 4. Αθανάσιος Δέλλας, 5. Χρήστος Τσιούντας, 6. Γεώργιος Γουλτίδης, 7. Κωνσταντίνος Τροχόπουλος, 8. Δημήτριος Τσανακτσίδης) είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
ΘΕΜΑ
2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ
3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ
5ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ
6ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων.
ΘΕΜΑ
7ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ
8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε.
ΘΕΜΑ
9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ
10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ
11ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ
12ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βέροιας έτους 2020.
ΘΕΜΑ
13ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/09/2019 (Γ΄ Τριμήνου 2019).
ΘΕΜΑ
14ο
Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα
ΘΕΜΑ
15ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».
ΘΕΜΑ
16ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ
17ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)».
ΘΕΜΑ
19ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του P.DUMO από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
20ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρείας «KOSMOCAR Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
21ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Αντωνιάδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
22ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Σιούτη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
23ο
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π.Μαυροκεφαλίδη από βεβαιωτικό κατάλογο τρέχοντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
24ο
Έγκριση διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Δουλγερίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
25ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ