Θέση ψυχολόγου στα «Παιδιά της Άνοιξης»

Την προκήρυξη μίας θέσης εργασίας ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης ανακοίνωσε το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης». Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι: Πτυχίο Ψυχολογίας της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 έως Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.Διαβάστε αναλυτικά όλα τα επιθυμητά προσόντα για την συγκεκριμένη θέση: 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Δεξιότητες συγκρότησης εθελοντικών ομάδων, εκπαίδευσης και εποπτείας των εθελοντών/ντριών του Κέντρου
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή είναι:
 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αίτηση πρόσληψης
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.children@yahoo.gr ή στο info@tapaidiatisanoixis.gr

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλ 6947831210 ή στην γραμματεία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-27212 ώρες 08:30 – 15:30.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ