Εκπαιδευτική Ρομποτική και Steam

Η εκπαιδευτική ρομποτική ακούγεται πολύ! Ερωτήσεις ακόμα περισσότερες!
Τι είναι αυτό; Είναι καλό; Το παιδί μου μπορεί; Τι είναι το STEM-STEAM;
Παίρνουμε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους γονείς
προσφέροντας γνώσεις και πληροφορίες με εμπεριστατωμένο τρόπο. 

Τι είναι λοιπόν; 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση και να βιώσει τη μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κάνει πράξη το S.T.E.A.M.

Η λέξη «STEΑM» προέρχεται από τα ακρωνύμια των λέξεων Science-Technology- Engineering-Arts-Mathematics. Είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι οι μαθητές ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, μαθαίνουν και βιώνουν ταυτόχρονα και τις πέντε αρχές, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους όπου η εκπαίδευση για κάθε μία αρχή υλοποιείται ξεχωριστά. Το STEΑM συνδυάζει ταυτόχρονα όλες τις επιστήμες και τέχνες μέσα από Projects που βασίζονται σε πραγματικές εφαρμογές της καθημερινότητας και όχι μόνο.

Από πότε τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα βασισμένα στο STEΑM;

Η εκπαίδευση STEΑM ξεκινάει από τις πρώτες κιόλας εκπαιδευτικές βαθμίδες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Η εφαρμογή της στοχεύει να εισάγει στα παιδιά τις βασικές έννοιες του STEΑM, δηλαδή τις επιστήμες: 

•Φυσική
•Μαθηματικά και Γεωμετρία
•Ιστορία
•Μηχανική
•Πληροφορική
•Προγραμματισμός
•Ηλεκτρονική
•Την σωστή και ορθή χρήση της τεχνολογίας, και
•Της αρχιτεκτονικής

Στόχος είναι τα παιδιά να μπορούν να θέτουν αυτές τις επιστήμες σε πράξη σε όλα τα καθημερινά προβλήματα που τους παρουσιάζονται. Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο που λαμβάνουν σχετικά με το αντικείμενο ενασχόλησης τους, σε κάθε μάθημα η πράξη και η πρακτική κατέχει μεγάλο μερίδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εκπαιδευτική ρομποτική και η ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών μηχανισμών, έρχεται να κάνει πράξη τη μεθοδολογία STEAM αφού αναγκάζει όλες αυτές τις επιστήμες να συνυπάρχουν για να ολοκληρωθεί μία ρομποτική λύση.

 
Τα παιδιά δραστηριοποιούνται σε εργαστηριακούς χώρους κατάλληλα σχεδιασμένους και εφοδιασμένους με σκοπό να δημιουργήσουν την αντίστοιχη κατασκευή η οποία θα συνοδεύει την θεωρία που προηγήθηκε. Το μάθημα, πλέον, φεύγει από το στερεότυπο που προϋπήρχε, και περνάει σε άλλη διάσταση. Ο εκπαιδευτής δεν έχει τον αυστηρό ρόλο να μεταδίδει μόνο θεωρητική γνώση, αλλά εμπλέκεται στις ομάδες των παιδιών και συμμετέχει ενεργά διδάσκοντας τους ταυτόχρονα. Έτσι, τα παιδιά νιώθουν οικεία και είναι πολύ εύκολο να ανοιχτούν και να ταυτιστούν με τον καθηγητή τους με στόχο να αφομοιώσουν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις.

Η συμβολή της εκπαίδευσης STEΑM στο παιδί

Η εκπαίδευση STEΑM με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, συνεργασία, σεβασμός, αλληλεγγύη).

Η εκπαίδευση STEΑM γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, καταμερισμός και ανάθεση εργασιών, σκέψη πολλών διαδοχικών τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος, πρακτική εξάσκηση), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και οριοθετημένο χρονικά. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να επιμερίζουν εργασίες και αρμοδιότητες, να λειτουργούν συνεργατικά και να ανταπεξέρχονται στα χρονικά περιθώρια που τους δίνονται.

Η χρήση της εκπαίδευσης STEΑM στον 21ο αιώνα

Ο 21ος αιώνας, εκτός από την επανάσταση που έφερε στην ανάπτυξη των υπολογιστών και της τεχνολογίας, έφερε και την ανάγκη για νέες δεξιότητες στα παιδιά που θα πρέπει να τις αναπτύξουν από μικρή ηλικία για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στα νέα σύγχρονα και απαιτητικά επαγγέλματα και εργασιακά περιβάλλοντα. Λόγω του σύγχρονου εργασιακού χώρου θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να συνεργάζονται σε ομάδες καθώς επίσης να είναι εξοικειωμένα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των χρονικών ορίων εκτέλεσης μίας εργασίας.Η επικινδυνότητα της ραγδαίας αυτής εξέλιξης και εισβολής της τεχνολογίας στην καθημερινή τους ζωή, τους επιβάλλει να αποφύγουν την αλόγιστη χρήση των τόσων διαθέσιμων πληροφοριών και να εξετάζουνε σωστά αυτές που στην πραγματικότητα χρειάζονται.

Η εκπαίδευση STEΑM παρέχει στα παιδιά την ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών και τους μαθαίνει τον τρόπο ώστε να τις χρησιμοποιούν αφού πρώτα τις φιλτράρουν και τις κατανοήσουν πλήρως. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής εφαρμογής.

Μία άλλη μέθοδος της εκπαίδευσης STEΑM είναι ότι παρουσιάζει «προβλήματα» στα παιδιά τα οποία μπορούν να επιλυθούν με διαφορετικούς τρόπους. Σκοπός αυτού, είναι να μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να διαχωρίσουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και αντίστοιχα να εξετάσουν ποιος από τους τρόπους επίλυσης ταιριάζει κάθε φορά. Αποκτάται έτσι η εμπειρία και η γνώση όσον αφορά τον διαχωρισμό της χρήσιμης και αναγκαίας πληροφορίας καθώς επίσης και της αξιολόγησης του πιο πρακτικού και με εφαρμογή τρόπου επίλυσης.

Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων STEΑM τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται και να μην τεμπελιάζουν. Εξοικειώνονται στις απαιτήσεις ενός «εργασιακού περιβάλλοντος», αναλαμβάνοντας καθήκοντα και αρμοδιότητες που είναι σημαντικές για την ολοκλήρωση της εργασίας (project).

Συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική ρομποτική, το project ξεκινάει με την έρευνα και την ανεύρεση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και προχωράει με την αξιολόγηση και επιλογή των χρήσιμων πληροφοριών σε αυτούς, την πρακτική εφαρμογή με την κατασκευή των ρομποτικών μηχανισμών, τον προγραμματισμό της ρομποτικής κατασκευής, την καταγραφή των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και την παρουσίαση όλης αυτής της διαδικασίας στον καθηγητή άλλα και στις υπόλοιπες ομάδες. Δημιουργούν αναφορές με τα καθήκοντα που έχουν φέρει εις πέρας, επεξεργάζονται και τροποποιούν την πληροφορία, τις κατασκευές, τα κείμενα και τις φωτογραφίες τους, δημιουργούν videos αλλά και παρουσιάσεις με τη χρήση υπολογιστή.

Προετοιμάζει λοιπόν τα παιδιά και τους τροφοδοτεί με δεξιότητες του 21ου αιώνα καθώς επίσης τους μαθαίνει να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται ως μικροί επιστήμονες και μηχανικοί.Μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει πως παιδιά τα οποία είχαν ασχοληθεί από μικρή ηλικία με την επιστήμη της ρομποτικής έγιναν διακεκριμένοι επιστήμονες μεγαλώνοντας, και έδωσαν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακριθεί με βραβεία Forbes αλλά και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις ενεργές δράσεις και διαλέξεις του προγράμματος Ted-X. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν από τους απλούς ρομποτικούς μηχανισμούς από μικρή ηλικία και εξέλιξαν τις γνώσεις τους πάνω στον τομέα αυτόν.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο.


Λίγα λόγια για εμάς

Τα προγράμματα της ακαδημίας μας στόχο έχουν να θέσουν σε εφαρμογή όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης STEΑM διαμέσου της επιστήμης της Ρομποτικής.

Σε μία εποχή που αλλάζει γρήγορα δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι!

Να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να γίνουν οι έξυπνοι και ευφυείς πολίτες για να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά στις έξυπνες και ευφυείς πόλεις του μέλλοντος!

Δηλώστε συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της «Δικτύωσης» και της Ακαδημίας Ρομποτικής Βέροιας

•Little Einsteins (Wedo2)
•Pathfinders (EV3)
•Space Challenge (EV3,mbot)
•Engineers (EV3, mbot)
•Arduino (advanced robotics)
•Programming (Scrath, Python)
•Drones

Οι εγγραφές μας συνεχίζονται μέχρι και τις 28/9/2019. Τα μαθήματά μας ξεκινούν στις 30/9/2019.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και δύναμη σε όλους, μαθητές και γονείς
Με εκτίμηση,


ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ2
Εδέσσης 21
Τηλ. 2331022335

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ