Ανακοίνωση για το οστεοφυλάκιο Βέροιας - Ποιοι θα κάνουν αίτηση μεταφοράς

Ανακοινώνεται ότι προκειµένου να αποσυµφορηθεί το οστεοφυλάκιο του Κοιµητηρίου Βέροιας, σε υλοποίηση της αρ. 700/2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση δηµιουργίας νέου χωνευτηρίου στο δηµοτικό Κοιµητήριο Βέροιας και ενηµέρωσης των
δηµοτών», έχουν τοποθετηθεί οστεοθήκες παλαιότερες του έτους 1975 σε περιφραγµένο χώρο στην είσοδο του οστεοφυλακείου προσωρινά, πριν την τοποθέτηση τους στο χωνευτήριο. Ακολουθεί πίνακας µε τα ονόµατα αυτών των οστεοθηκών που αναρτάται στην είσοδο του οστεοφυλακείου και του Γραφείου Κοιµητηρίων, στα γραφεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων στο ∆ηµαρχείο.
Καλούνται οι δηµότες που επιθυµούν την µεταφορά των οστών των συγγενών τους, σε άλλα κοιµητήρια να καταθέσουν αίτηση µεταφοράς, στον ∆ήµο µας εντός διµήνου. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από «Βεβαίωση αποδοχής Οστών» των αρµοδίων των κοιµητηρίων υποδοχής των οστών . 


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Κοιµητήρια 2331070633
∆ηµαρχείο 2331350575, 2331350577

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ