Αύξηση κατώτατου μισθού: Αλλαγή σκηνικού για χιλιάδες εργαζόμενους

Τα επιδόματα που συμπαρασύρει
Με την αύξηση του κατώτατου μισθού όσοι αμείβονται σήμερα με τα 586,08 ευρώ ( μικτά ) θα παίρνουν από 1/2/2019 650 ευρώ έχοντας αύξηση 10,9% στις μηνιαίες αποδοχές. Οι νέοι μέχρι και 25 ετών που αμείβονται σήμερα 510 ευρώ (μικτά λόγω της
κατάργησης του υπό κατώτατου μισθού θα έχουν συνολική αύξηση των αποδοχών τους κατά 27% με την τελική αμοιβή τους να διαμορφώνεται στα 650 ευρώ. Όσοι αμείβονται με τον κατώτερου μισθό και είναι παντρεμένοι ( άρα εισπράττουν και επίδομα γάμου που αντιστοιχεί στο 10% του μισθού η μηνιαία αμοιβή από τα 644,69 θα αυξηθεί στα 714,96 ευρώ.
Με δεδομένο ότι οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα μετά την μείωση κατά 22% που υπέστησαν το 2012 «πάγωσαν» , αφής στιγμής ο εργαζόμενος διατηρεί την ίδια θέση του στον ίδιο εργοδότη για περισσότερα από τρία χρόνια οι αμοιβές τους θα κλιμακωθούν μέχρι και τα 909,94 ευρώ από 820,51 ευρώ για τον έγγαμο με τρεις τριετίες κλιμακώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.


Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση

Μαζί με τους μισθούς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση αφού η αμοιβές τους καθορίζονται με βάση τον κατώτερο μισθό . αύξηση των κατώτατων μισθών θα συμπαρασύρει ανοδικά και τους μισθούς όσων αμείβονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και μια σειρά επιδομάτων όπως:

- Το επίδομα ανεργίας το ύψος του οποίου από το 2012 ανέρχεται στα 360,00 ευρώ που υπολογίζεται με βάση το 55% του κατώτερου ημερομισθίου

- Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων (200 ευρώ), για όσους έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά.


- Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ή σε 187 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

- Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: Είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι στα 215,85 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά

- Την παροχή μητρότητας, της οποίας το καταβαλλόμενο μεικτό μηναίο επίδομα ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό.

- Η αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80,5% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

- Το επίδομα διαθεσιμότητας , το ύψος του οποίου ανέρχεται στο 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των τελευταίων 2 ετών μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

- Το εποχικό βοήθημα που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων ( όπως οικοδόμοι, οι καπνεργάτες, οι ηθοποιοί, οι κεραμοποιοί, οι αγρεργάτες και οι μουσικοί) . Το ποσό του είναι ίσο με το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

-Το επίδομα επίσχεσης εργασίας ή διακοπής της επιχείρησης ( το ύψος του είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος , προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

- Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασης τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

- Το ειδικό εποχικό βοήθημα σε όσους ασκούς οικοδομικά επαγγέλματα, σε μουσικούς, ηθοποιούς κινηματογραφιστές κλπ..

- Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: Αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

- Το μισθολογικό κόστος για τα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

- Το προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας: Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

- Την αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ: Η αποζημίωση για κάθε μέρα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 17,12 ευρώ).

- Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.

- Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και τέως ΕΤΑΑ.

- Την τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λ.π

- Την τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους ξεναγούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

- Φορτοεκφορτωτές.

- Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ