Προσφορά εργασίας: Θέση Λογιστή

Εταιρεία συμβούλων επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση και ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: Απόφοιτος/η Οικονομικού τμήματος (ΑΕΙ/TEI). Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, Office, ERP κτλ). Πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση μισθοδοσίας.
Γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
3ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: guru.recruits@gmail.com


ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ