Γούναρης και Καλογερόπουλος έγιναν Αστυνομικοί Υποδιευθυντές

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 30 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών έγιναν οι κρίσεις των ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέσα σ' αυτές κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί της Ημαθίας Βάιος Γούναρης και Ανδρέας Καλογερόπουλος, οι οποίοι από τον βαθμό του Αστυνόμου Α' προάγονται σε Αστυνομικοί Υποδιευθυντές.
Να υπενθυμίσουμε πως ο μεν πρώτος ήταν για πέντε χρόνια διοικητής του Α.Τ. Βέροιας, ο δε δεύτερος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Τμήμα Τροχαίας Βέροιας. Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ. 1, 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α ́ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1) 256204 Γούναρης Βάιος του Αλεξάνδρου
2) 255088 Καλογερόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Δημοφιλείς αναρτήσεις