Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας στην υπηρεσία του πολίτη

Στην υπηρεσία του Βεροιώτη πολίτη λειτουργεί από τις 22 Δεκεμβρίου μία νέα δομή του δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο, αποτελρεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση
Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

Β) Συνεργασία με φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας .

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας:

- Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας , αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

- Παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης .

- Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές και σε υπηρεσίες απασχόλησης που παρέχονται στα γεωγραφικά της περιοχής λειτουργίας του .

- Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.

- Αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

- Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου με στόχο την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας .

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Το Κέντρο Κοινότητας διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Βέροιας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στεγάζεται στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 51, και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 – 16:00.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Βέροιας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια του προγράμματος):2331353834

Κοινωνική Λειτουργός: 2331353815

Ψυχολόγος: 2331353826

Email: panagou@veria.gr , tslabana@veria.gr , kakoliri@veria.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις