Ένταξη στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης και στα Σχέδια Βελτίωσης με την τεχνογνωσία της Novacert

Η εταιρεία αγροτικών συμβούλων ΝOVACERT, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον αγροδιατροφικό τομέα, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 500 επιδοτούμενα προγράμματα για αγρότες. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η πρόσκληση για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού
από γεωργική δραστηριότητα», ευρύτερα γνωστή ως μέτρο της “Νιτρορύπανσης” ή “Απονιτροποίησης”.

Για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018. Δικαιούχοι θα είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ έτους 2017, που θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς.

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).

Για τις ελιές, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 8 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

To Μέτρο Απονιτροποίησης θα προκηρυχθεί µε τέσσερις επί µέρους ειδικές δράσεις.Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος ΕΔΩ ή ενημερωθείτε απευθείας από τους εξειδικευμένους αγροτικούς συμβούλους της Novacert στα τηλέφωνα 2333053200 και 6978181291 (υπεύθυνος: Γρουζίδης Δημήτρης).
Σχέδια Βελτίωσης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης με ευκαιρίες επιδότησης 50% έως 60% για αγρότες και κτηνοτρόφους. Το Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» αναμένεται να προκηρυχθεί με τις δύο παρακάτω δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», η οποία περιλαμβάνει:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων.
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού (ελκυστήρες, θάλαμοι ψύξης κ.λ.π)
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
 • Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών κ.λ.π).

Μέγιστο Ύψος Επενδύσεων:
-Για μεμονωμένους παραγωγούς: 500.000 ευρώ
-Για συλλογικές επενδύσεις: 1.000.000 ευρώ

ΔΡΑΣΗ 4.1.3: «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος», η οποία περιλαμβάνει:
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης
 • Γενικές ∆απάνες (μηχανικοί, σύμβουλοι και άυλες δαπάνες).

Τα ποσοστά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50 έως 60 % ανάλογα με τα κριτήρια της προκήρυξης.


Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα τηλέφωνα:ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ / 2333053200
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / Κιν: 6973355487
ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / Κιν: 6978181290
ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ / Κιν: 6971548245

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ