Κλείνουν σημεία σε Πιερίων, Κεντρικής και στο δρόμο για Πανόραμα λόγω ασφαλτοστρώσεων

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προβεί την Τετάρτη και την Πέμπτη η Τροχαία Βέροιας, λόγω κατεπειγόντων εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν σε Πιερίων, Κεντρικής και 16ης Οκτωβρίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 08:30 έως και τις 17:00 και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα:
Την 29-11-2017, κατά τις ώρες 08.30 - 17.00, την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων επί της ενταύθα οδού Πιερίων, από τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά έως τη συμβολή της με την οδό Θωμαΐδου, με την τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης καθώς και με την φυσική παρουσία σημαιοφόρων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Την 30-11-2017, κατά τις ώρες 08.30 -17.00, την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων επί της ενταύθα οδού 16ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό προς Γηροκομείο έως τη συμβολή της με την οδό προς Πανόραμα, με την τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης καθώς και με την φυσική παρουσία σημαιοφόρων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, επί της ενταύθα οδού Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου. Η κάθετη διέλευση της οδού Κεντρικής, με την παράλληλη φυσική παρουσία σημαιοφόρων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία, θα επιτρέπεται.


α. Κατά τη διάρκεια αποκλεισμού των τμημάτων ανωτέρω οδών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με υποδείξεις του Φορέα του δρόμου (Δήμος Βέροιας).
β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
γ. Η σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Δημοφιλείς αναρτήσεις