Εκδήλωση για τις διαδρομές του Απόστολου των Εθνών

Σε μια κοινή εκδήλωση την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζονται από έξι Περιφέρειες της Ελλάδας οι διαδρομές του Αποστόλου Παύλου σε όλη την Ελλάδα. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Συνοδικό
Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, θα παρουσιάσουν, η καθεμιά για την περιοχή της, τη διαδρομή και τα σημεία από όπου κήρυξε τη διάδοση του χριστιανισμού ο Απόστολος των Εθνών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις