«Σύγχρονο Διδασκαλείο Πληροφορικής - Καρατόλιος Δημήτρης»: Προετοιμασία Μαθητών Β’ Λυκείου

Στο «Σύγχρονο Διδασκαλείο Πληροφορικής» του Δημητρίου Καρατόλιου, για 2η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθούν τμήματα προετοιμασίας για μαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι, με το νέο σύστημα εξετάσεων θα επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», όπου το μάθημα της «Ανάπτυξης
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΑΕΠΠ» αποτελεί ένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα για την επιτυχή εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα οι μαθητές:
θα καλύψουν επιτυχώς την ύλη της Β’ Λυκείου στο μάθημα «Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», και θα προετοιμαστούν άριστα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

Θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την επόμενη χρονιά καλύπτοντας σε βάθος μεγάλο κομμάτι της ύλης του αντίστοιχου μαθήματος της Γ’ λυκείου, ώστε την επόμενη χρονιά να μειωθεί ο όγκος της ύλης και να υπάρχει περισσότερος χρόνος για επανάληψη.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2331302398 ή στο www.karatolios.pro
Δημοφιλείς αναρτήσεις