Αναγγελία ζημιάς για τη βροχόπτωση της 30ης Αυγούστου

EΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Τετάρτη 30 Αυγούστου σημειώθηκε βροχόπτωση που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες και συγκεκριμένα δαμασκηνιές στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας. Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν να δηλώσεις έως την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο γραφείο 3
του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις