Με προτεραιότητα η ενίσχυση για απόσυρση ροδάκινων

Με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα» θα «τρέξει» και φέτος η διαδικασία ενίσχυσης των ροδάκινων μέσα από την κατανομή των ποσοτήτων στις Οργανώσεις Παραγωγών και σε μεμονωμένους παραγωγούς, στο πλαίσιο της νέας απόφασης για τα έκτακτα μέτρα στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι όταν συμπληρωθεί η ποσότητα που έχει καθοριστεί
βάσει του κανονισμού για κάθε προϊόν, που δύναται να στηριχθεί από τα έκτακτα μέτρα στήριξης για ορισμένα οπωροκηπευτικά, θα «κλείσει» η απόσυρση για το εν λόγω προϊόν. Κατά συνέπεια ενδέχεται να μείνουν έξω ποσότητες από νομούς που δεν θα προλάβουν να υποβάλλουν έγκαιρα τη σχετική αίτηση.

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη απόφαση, η οποία ωστόσο δεν φέρει αλλαγές από την αντίστοιχη περσινή, σύμφωνα με την οποία όταν μετά την παραλαβή των προαναφερθεισών κοινοποιήσεων πρόθεσης, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει υπέρβαση των ποσοτήτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:

αα) ενημερώνει άμεσα Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και τους μεμονωμένους παραγωγούς:

i) για την σχετική υπέρβαση,

ii) ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για την καταβολή της ενίσχυσης,

iii) να μην προχωρήσουν στον έλεγχο των κοινοποιήσεων πρόθεσης αποσύρσεων της συγκεκριμένης ημέρας για 48 ώρες και

αβ) Όταν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει, με βάση τις κοινοποιήσεις του σημείου β της παρούσας παραγράφου ότι η υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρθηκε ανωτέρω ήταν πλασματική, ενημερώνει τις ΔΑΟΚ και την Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραλάβουν εκ νέου κοινοποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν σχετικά τις Οργανώσεις Παραγωγών και τους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.

β. Κάθε μέρα και μέχρι τις 15.00 μ.μ οι ΔΑΟΚ των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έως και την ημέρα εκείνη.

Μέχρι 30 Οκτωβρίου η διάθεση των φρούτων προς μεταποίηση

Να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη μεταποίηση των αποσυρόμενων ποσοτήτων, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα νωπά ροδάκινα ή νεκταρίνια στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30 Οκτωβρίου 2017.Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρόμενων νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών που δύναται να αποσυρθεί για αυτόν τον προορισμό ορίζεται στο 50% της αιτούμενης ποσότητας κάθε Οργάνωσης Παραγωγών.

Οι παραγωγοί ζητούν να πάνε τα χρήματα κατευθείαν στους αγρότες

Αποζηµίωση από την ΕΕ για την κατάρρευση της αγοράς του επιτραπέζιου ροδάκινου και αποζηµιώσεις για τις ζηµιές από το χαλάζι το 2016 θα ζητήσουν οι παραγωγοί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε δηλώσεις του προέδρου του ΑΣ Βέροιας Τάσου Χαλκίδη στην εφημερίδα Agrenda. Ο ίδιος και σε σχέση µε τα σενάρια «για την απόσυρση χιλιάδων τόνων ροδάκινου που σαπίζουν στα ψυγεία της Βέροιας» -ο ίδιος αµφισβήτησε ότι οι όγκοι είναι όσοι αναφέρονται- κι είπε ότι τα όποια χρήµατα δοθούν να πάνε κατευθείαν, µέσω του ΟΣ∆Ε, στο λογαριασµό του αγρότη. Αντίστοιχα για τα προγράµµατα της δωρεάν διάθεσης ροδάκινων σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, βάσει του νέου κανονισµού της Ε. Ε. (1165 του 2017), ο κ. Χαλκίδης ζήτησε να γίνεται χωρίς µεσολάβηση συνεταιρισµών και οµάδων.

Όπως σηµείωσε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η Ελλάδα µπορεί να διαθέσει, για τα προγράµµατα αυτά 5.355 τόνους ροδάκινων (σ. σ. φέτος θα χορηγηθούν άλλοι 1.000 τόνοι, από το απόθεµα των 2.000 που έχει δικαίωµα να δώσει κατά το δοκούν ο υπουργός σε όποια καλλιέργεια εκτιµά ότι θα πρέπει να στηριχθεί), µε αποζηµίωση 0,50 ευρώ το κιλό, εκ των οποίων ωστόσο στα χέρια του παραγωγού θα φτάσουν τα 0,269 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 23 λεπτά, θα παρακρατηθούν από τους συνεταιρισµούς και τις οµάδες ως έξοδα διαλογής, συσκευασίας και µεταφοράς.

Για το θέµα των συσσωρευµένων αποθεµάτων, υπήρξε ευρεία σύσκεψη στη Βέροια, όπου συµφωνήθηκε η αποστολή εγγράφου στον Βαγγέλη Αποστόλου, µε το οποίο ζητείται η ενίσχυση της διαδικασίας κοµποστοποίησης των αποσυρόµενων, τα οποία, όπως ειπώθηκε, «δεν θέλουν ούτε δωρεάν οι βιοµηχανίες χυµοποίησης». Το υπολογιζόµενο τονάζ απόσυρσης των ροδάκινων ανέρχεται στους 20.000 τόνους µε το κόστος κοµποστοποίησης να ανέρχεται στα 20 ευρώ τον τόνο και την εναπόθεση σε ΧΥΤΑ, να αγγίζει τα 40 ευρώ τον τόνο.


Πηγή: agronews.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις