Εργαζόμενοι - φτωχοί στη Βέροια: Η νέα κατηγορία με μισθούς 200-300 ευρώ

Η Βεροιώτικη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι οι μισθοί των 200-300 ευρώ και αφορά εργαζόμενους ηλικίας 20 έως 29 ετών. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ανεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους της αγοράς της πόλης μας, δημιουργείται σταδιακά μια νέα κατηγορία, οι λεγόμενοι
εργαζόμενοι-φτωχοί, οι οποίοι εργάζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης και αμοιβές από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πολύ πιο κάτω από 4.500 ευρώ ετησίως που είναι το όριο της φτώχειας σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο μέσος μισθός για χιλιάδες εργαζομένους μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ, ενώ ο ένας στους δύο εργαζομένους λαμβάνει μισθό κάτω των 800 ευρώ. Αιτία για το φαινόμενο αυτό είναι η ραγδαία επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης που κυριαρχούν πλέον στην ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία περισσότερο από 50% των νέων προσλήψεων αφορά εργασιακές σχέσεις με εκ περιτροπής απασχόληση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις