Κάλεσμα της Δημοτικής Αστυνομίας για καθαρισμό οικοπέδων - Πρόστιμα στους παραβάτες

Από την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν στην αποψίλωση των οικοπέδων αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου για την αποφυγή πυρκαγιάς και προσέλκυσης φιδιών, τρωκτικών και κάθε είδους εστίας μολύνσεων. Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις