Ημαθιώτικη εκπροσώπηση στη συνδιάσκεψη των Ιατρικών Συλλόγων

Το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συζητήθηκε στη συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τους Προέδρους όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας εκπροσωπήθηκε στην συνδιάσκεψη από το μέλος του
ΔΣ του ΠΙΣ Αναστάσιο Βασιάδη και τον Πρόεδρο του ΙΣΗ Βασίλη Διαμαντόπουλο. Στη συνδιάσκεψη τέθηκαν επίσης προς συζήτηση οι εισηγήσεις του Τομέα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του Ινστιτούτου Μελετών του Π.Ι.Σ., των Συλλόγων των 5 Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης, του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, καθώς και άλλες προτάσεις.
Ειδική παρέμβαση έγινε από τον Αναστάσιο Βασιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις διαχρονικές εισηγήσεις του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, τις κατ επανάληψη ψηφισθείσες γενικές αρχές αυτής και στα κατά καιρούς σχετικά νομοσχέδια τα οποία παρέμειναν ανεφάρμοστα.
Οι άξονες του σχεδίου που θα υποστηριχθούν από τον Π.Ι.Σ., λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προτεινόμενα σχέδια και τις παρατηρήσεις των συνέδρων, είναι οι κάτωθι:
* Θεσμοθέτηση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ισότιμων και προσβάσιμων για όλους τους πολίτες.
* Καθιέρωση Συλλογικής Σύμβασης με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.
* Εξασφάλιση ελεύθερης επιλογής ιατρού.
* Αποζημίωση κατά πράξη και περίπτωση για κάθε συμβεβλημένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ.
* Ορισμός Οικογενειακού Ιατρού συμβούλου της υγείας, διαμορφωτή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και της διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων, υπεύθυνου για την πρόληψη και αγωγή της υγείας κλπ.
* Στελέχωση και εξοπλισμός των δημοσίων δομών
* Οργάνωση ανεξάρτητων ΤΕΠ που θα εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως, για να αποσυμφορηθούν τα Νοσοκομεία.
* Καθιέρωση ηλεκτρονικού φακέλου και ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση όλου του συστήματος και της καταγραφής όλων των υπηρεσιών για την τήρηση ορθών κανόνων ιατρικής λειτουργίας.
*Αποτροπή εκχώρησης ιατρικών αρμοδιοτήτων όπως της συνταγογράφησης και εκτέλεσης ιατρικών πράξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας.
*Λήψη ιδιαίτερης μέριμνας για τις νησιωτικές-δυσπρόσιτες-ακριτικές περιοχές, με καθιέρωση κινήτρων ιατρικής εγκατάστασης.

Η Συνδιάσκεψη αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να αναστείλει την προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ώστε να τύχει ευρείας επεξεργασίας και διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα των ιατρών, των κοινωνικών φορέων καθώς και των χρηστών υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα προσφέρει ποιοτική και ασφαλή περίθαλψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων από περιστατικά Π.Φ.Υ και κανόνες ιατρικής λειτουργίας, στο πλαίσιο της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, και του σεβασμού της προσωπικότητας κάθε πολίτη.

Δημοφιλείς αναρτήσεις