Απαγόρευση αλιείας στο Νομό Ημαθίας

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 9893/21-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας όπως επίσης, την υπ΄αριθμ. 143546/12-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, απαγορεύεται η αλιεία στους ποταμούς Λουδία και Αλιάκμονα και σε όλες τις τεχνητές λίμνες, φραγμαλίμνες και λιμνοδεξαμενες της Π.Ε.
Ημαθίας, με κάθε μέσο και εργαλείο από Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 12 π.μ. μέχρι και την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017 και ώρα 12 π.μ., για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις