Ημερίδα για το Ασφαλιστικό διοργάνωσαν οι Συνοριοφύλακες Ημαθίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 η ημερίδα ενημέρωσης των ενστόλων που πραγματοποίησε η Ε.Α.Υ.Σ.Φ. Ημαθίας στο ξενοδοχείο «Αιγές» με σκοπό την ενημέρωση των μελών της αλλά και εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας για τις επερχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν από την πλήρη εφαρμογή του νέου
ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 από την 1/1/2017. Η Ένωση ανέλαβε την πρωτοβουλία πραγματοποίησης της ημερίδας, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των αλλαγών που θα επέλθουν, σε συνδυασμό με την γενικότερη απουσία ενημέρωσης από επίσημους φορείς και υπουργεία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της Ένωσης, πλήθος αστυνομικών, ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ταράσιος Παπαδόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων κ. Μισαηλίδης Ιωάννης, ο πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της ΠΟΣΥΦΥ Χαρέλας Παναγιώτης και Τοτονίδης Ιωάννης, το προεδρείο της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, το προεδρείο της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των Σωματείων Συνοριακής Φύλαξης Φλώρινας και Καστοριάς.
 Οι εισηγητές του ασφαλιστικού πλαισίου όπως αυτό διαμορφώνεται από 01.01.2017 παρουσίασαν τις τεράστιες διαφορές που επέρχονται από το νέο χρόνο στις αναγνωρίσεις των χρόνων ασφάλισης για τους εργαζόμενους ειδικότερα στα Σώματα Ασφαλείας. Αναγνωρίσεις που καθίστανται ουσιαστικά απαγορευτικές από το νέο έτος αφού οι αυξήσεις στην απόδοση ποσών αναγνώρισης αγγίζουν το 300%.
Με δεδομένα πως από τις κατηγορίες προσωπικού που βάλλονται περισσότερο από τις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, είναι αυτή των προσληφθέντων συνοριακών φυλάκων, των εργαζομένων κατείχαν πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ πριν την κατάταξη αλλά αυτών που υπηρέτησαν τη στρατιωτική θητεία, γίνεται επιτακτική και αναγκαία η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων όσων δικαιούνται αναγνωρίσεις ετών ασφάλισης.
Με γνώμονα λοιπόν τα ανωτέρω, σκοπός της εκδήλωσης η πληρέστερη ενημέρωση των παρευρισκομένων προκειμένου να κρίνουν με τα δικά τους κριτήρια και στα περιθώρια που θέτει ουσιαστικά η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου, αν θα προβούν στην αναγνώριση ή όχι.
Η συνδικαλιστική υποχρέωση μας περιγράφεται σε καθορισμένο πλαίσιο με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για τόσο σημαντικά ζητήματα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους που τίμησαν την ημερίδα αλλά και το ξενοδοχείο «Αιγές» για τη φιλοξενία του.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ