Με επιτυχία το σεμινάριο στη Σχολή Αστυνομίας

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14/10 το Σεμινάριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση των Υπαλλήλων Επιβολής του Νόμου - CEPOL με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Φάση 2η», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, στο Πανόραμα
Βέροιας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 11-10-2016 έως 14-10-2016, με τη συμμετοχή 28 Ανώτερων Αξιωματικών - Στελεχών των Αστυνομιών και εμπειρογνωμόνων, από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-LISA.
Υπεύθυνο για την κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος ήταν το τμήμα CEPOL του Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη CEPOL και εμπειρογνώμονες από την Πορτογαλία και την Ολλανδία. 
Γενικός εκπαιδευτικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξασφάλιση μιας εναρμονισμένης ποιότητας εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα της CEPOL, καθώς και στην αστυνομική εκπαίδευση στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επιμορφωθούν από έμπειρους και ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτές της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL) και με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί στόχοι έδωσαν στους συμμετέχοντες τις κάτωθι δυνατότητες:
1. Αναγνωρίσει τον ρόλο του και θα συνοψίσει τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτής στο περιβάλλον της CEPOL.
2. Συγκρίνει διάφορες οπτικές εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων και θα τις κρίνει αναφορικά με την καταλληλότητά τους στην εκπαίδευση
3. Συγκρίνει διάφορες οπτικές παιχνιδιών προσομοίωσης, θα διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στα είδη προσομοίωσης και θα τα κρίνει ως κατάλληλο μέσο και μέθοδο, στην εκπαίδευση υπαλλήλων επιβολής του νόμου
4. Συγκρίνει τις διάφορες μορφές διαχείρισης της τάξης και του μαθησιακού άγχους, στο χώρο της εκπαίδευσης υπαλλήλων επιβολής του νόμου
5. Συγκρίνει διάφορες μεθόδους ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, βασιζόμενων σε εκπαιδευτικές ανάγκες και θα κρίνει αυτά αναφορικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του αστυνομικού προσωπικού (ο συγκεκριμένος στόχος θα αξιολογηθεί μόνο από τους εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν το σχετικό αντικείμενο)
6. Αναγνωρίσει και θα συγκρίνει διάφορα τεχνολογικά εργαλεία κατάλληλα για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και θα επιλέξει τα πλέον κατάλληλα, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. (ο συγκεκριμένος στόχος θα αξιολογηθεί μόνο από τους εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν το σχετικό αντικείμενο)
7. Αναγνωρίσει πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης
Την τελετή λήξης του Σεμιναρίου συντόνισε ο Υπεύθυνος Υλοποίησης του και Τμηματάρχης του Εθνικού Τμήματος της CEPOL, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος Κριερής, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτές, τους συμμετέχοντες, καθώς και τη Διοίκηση και το προσωπικό της Σχολής για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης εν γένει.
Στους συμμετέχοντες απομενήθηκαν πιστοποιητικά σπουδών από τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Βασίλειο Μωϋσίδη, τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα και τον Τμηματάρχη του Εθνικού Τμήματος της CEPOL, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Δημήτριο Κριερή.
Σε σύντομο χαιρετισμό που απεύθυνε στους συμμετέχοντες ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς και ευχές του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, τους ευχαρίστησε και τους συνεχάρη για την συμμετοχή τους στο σεμινάριο και τους ευχήθηκε ευόδωση των σκοπών του σεμιναρίου με την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα των εργασιών θα συνεισφέρουν στο μέγιστο στην αστυνομική εκπαίδευση στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή επιστροφή στις χώρες τους, ενώ ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, συνεχάρει και ευχαρίστησε θερμά τους συμμετέχοντες για την άρτια, εποικοδομητική και άψογη συνεργασία και τους ευχήθηκε καλή επιστροφή στην πατρίδα τους παροτρύνοντας τους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, επιμονή και αφοσίωση στην επαγγελματική τους πορεία προσφέροντας τους αναμνηστικά δώρα σε ένδειξη καλής συνεργασίας και φιλοξενίας στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 
Η άψογη διοργάνωση και υλοποίηση του Σεμιναρίου από το Εθνικό Τμήμα CEPOL και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας είχε ως αποτέλεσμα την ευμενέστατη αξιολόγηση του σεμιναρίου από την πλευρά των συμμετεχόντων. 


Συγκεκριμένα, και μέσω της διαδικτυακής ανώνυμης αξιολόγησης που διενεργήθηκε στην Πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, το Σεμινάριο έλαβε ποσοστό γενικής ικανοποίησης 100%. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων τη διαδραστικότητα και την καινοτομία της εκπαίδευσης με τη χρήση πολυμέσων (blended learning), μέσω της ενεργής εμπλοκής τους σε ομάδες εργασίας και της εκτενούς πρακτικής εξάσκησης, αλλά και την εξαιρετικής ποιότητας διοργάνωσης στο σύνολό της.

Δημοφιλείς αναρτήσεις