Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου στην Ημαθία

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8:30, θα γίνουν εξετάσεις σε απλά θέματα, για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειάς μας, σε Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν με το Δελτίο
της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στο Γραφείο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Μητροπόλεως 44 - 4ος όροφος - Βέροια) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και να καταθέσουν σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 για τη μόνιμη κατοικία τους.

Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχή του Δήμου όπου ανήκει ένα από τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία.
1. 14ο Δ.Σ. Βέροιας (Απ. Παύλου 1-Βέροια)
2. 1
ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας (Ν. Ευαγγελά 12-Αλεξάνδρεια)
3. 6
ο Δ.Σ. Νάουσας (Κοκκίνου 17-Νάουσα)

Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί οι οποίοι:
α) Είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης.
β) Είναι εξ αυτών που έχει απορριφθεί η αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά έχει εγκριθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Έντυπη αίτηση υπάρχει στο Γραφείο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.
(Τηλ: 2331024588 & 2331026406- Πληροφορίες: Σισμανίδου Ειρήνη)

Δημοφιλείς αναρτήσεις