Θέση εργασίας για πτυχιούχο ΑΕΙ

Εταιρεία συμβούλων επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση και ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:
· Απόφοιτος/η ΑΕΙ σχολής θετικών επιστημών/πολυτεχνείο
· Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
· 3ετή επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (αναπτυξιακός νόμος, οικονομοτεχνικές μελέτες κτλ)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: guru.recruits@gmail.com

Δημοφιλείς αναρτήσεις