Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεριάζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας. Θέματα από το κόψιμο ενός δέντρου στον Τριπόταμο έως τους οίκους ανοχής που βρίσκονται δίπλα στο νεοανεγερθέν σχολικό συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια, θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση. Δείτε όλα τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 165/2016 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην πανελλήνια εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων χώρων από καπνό και β) έκδοσης του σχετικού ψηφίσματος 
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού της ελάχιστης απόστασης κατηγορίας οικημάτων από το νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Γιοτζαλίκια
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη άρσης και εκ νέου επιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 458,00 τ.μ., επί της οδού Πλατάνων, στο Ο.Τ. 145 του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Βέροιας
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 180/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1147 ζ  αγροτεμαχίου   της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη συνέχισης της λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στην Τ.Κ. Τριποτάμου
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 1ης φάσης και της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Καραναστάση».
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».
ΘΕΜΑ
14ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».
ΘΕΜΑ
15ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ.631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Σύλλογο Παλατιτσιωτών Ν.Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Παύλου Τροχόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Αθανάσιο Αδαμίκο.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» εκπαιδευτικής εκδήλωσης για την ρομποτική και β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ
27ο :
Επί αιτήματος της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. για την παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προβολής της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ
28ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου «Το σπίτι της γιαγιάς Μαρίκας» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ
29ο :
Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

                                                                            

Δημοφιλείς αναρτήσεις