Συνεδριάζει την Δευτέρα 05/09 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Βέροιας

ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ
Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Βέροιας. Η συνεδρίαση θα αρχίσει 13.30 και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς της οδού ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ μεταξύ των
Ο.Τ. 484-486 της πόλης της Βέροιας. 2) Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ", στον Κωνσταντίνο Καραφόλα του Ιωάννη (Μεγ. Αλεξάνδρου - αρ. οικ. 557) στην Τ.Κ. Κάτω Βέρμιο, ΔΕ Βέροιας, Δήμου Βέροιας.

3) Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ", στο Νικόλαο Θεμελή του Θωμά (αρ. οικ. 203), στην Τ.Κ. Ριζωμάτων, ΔΕ Μακεδονίδος, Δήμου Βέροιας.

4) Προσωρινή ή μη αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «Στραβέλας Αθ. & Σία Ε.Ε.» (Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια – μπαρ) “Social plus”, Εληάς 13).

5) Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «Γιαννόπουλος Αντ. & Σία Ο.Ε.» (“Lounge”, Εληάς 3).

6) Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Λαζάρου Δουλγερίδη (“Mercato”, Εληάς 4).

7) Αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Λαζάρου Δουλγερίδη (“Nota- Note”, Ανοίξεως 100).

8) Επιβολή διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Σταύρος. – Βάγενας Κωνσταντίνος Ο.Ε.» για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις