Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/
http://picasion.com/

Επιτέλους! Το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο παραχωρείται στον Δήμο Βέροιας

Καθοριστική η συμβολή του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου - Δικαίωση για τον Κώστα Βοργιαζίδη

Με μια πολύ ευχάριστη είδηση ξεκινάει η εβδομάδα στη Βέροια. Όπως ανακοινώθηκε το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο που εδρεύει στην Πλατεία Ωρολογίου παραχωρείται οριστικά στον Δήμο Βέροιας, όπως προϊδεάζει η πρόσκληση για την σύγκληση εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου. Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης κλήθηκε στην Αθήνα για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης την Τρίτη 21-2-2023.

Όπως αναφέρει το σχετικό εισηγητικό:

Στο Παλιό Δικαστικό Μέγαρο θα στεγαστούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

1.- Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης.
2.- Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και
3.- Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν. Μουτσόπουλου

Η βάση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου υπολογίστηκε ίση με 796.346,06 ευρώ. Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό του 1.750.000€. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα ορίζεται σε 1.800€

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τηρηθούν:

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη των όρων παραχώρησης με αντάλλαγμα του ακινήτου με ΑΒΚ11 Ημαθίας-«Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας» από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας με το υπ αριθ πρωτ 25795/19-5-2014 έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών, υπέβαλε τις 352/2013 και 98/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας και ζήτησε να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του Πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δήμο Βέροιας, για 50 χρόνια.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, ο Δήμος, με τη σειρά του, θα αναλάβει τη συντήρηση και καλή λειτουργία του κτιρίου και θα του προσδώσει χρήσεις για την εξυπηρέτηση μορφωτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σκοπών του Δήμου, χρήσεις που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία, μέσα από δίμηνη διαδικασία διαβούλευσης, την οποία θα επικυρώσει το Δ.Σ.

Ο Δήμος Βέροιας, με το υπ αριθ πρωτ 48835/16-12-2015 έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών, υπέβαλε την υπ αριθ 729/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, συνοδευόμενη από μελέτη συντήρησης του διατηρητέου κτιρίου (κατόψεις, τεχνική έκθεση και προϋπολογισμός), με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την παραχώρηση της χρήσης όλων των χώρων του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας στον Δήμο Βέροιας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες του Δήμου που σχετίζονται με τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητές του κι ειδικότερα για την στέγαση του:

1.- Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης.
2.- Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και
3.- Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν. Μουτσόπουλου

Στο αρχικό αίτημα του Δήμου Βέροιας προς την ΕΤΑΔ, απάντησε η ΕΤΑΔ με το με α.π. 6411/01.08.2014 έγγραφό της και ενημέρωσε τον Δήμο Βέροιας ότι προτίθετο να εξετάσει το παραπάνω αίτημα εφόσον ο Δήμος κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου και εξασφάλιζε σχετικό αντάλλαγμα.

Εν συνεχεία ο Δήμος με το υπ αριθ πρωτ 5656/02.02.2023 έγγραφο, επανήλθε με νέο αίτημα στην ΕΤΑΔ ζητώντας να μισθώσει το ακίνητο στο σύνολο του, για χρήση του ως: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν. Μουτσόπουλου.

Η ΕΤΑΔ απέστειλε στον Δήμο Βέροιας την υπ αριθ πρωτ 2009/17-2-2023 απόφαση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Περιγραφή ακινήτου

Το Δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 11 βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Βέροιας του Νομού Ημαθίας και εντός της Πλατείας «Ρακτιβάν» ή «Ωρολογίου» και εμπίπτει στο Ο.Τ. 94 της πόλης το οποίο περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως - Βερόης και Ταξιαρχίας (πρώην Βας.Κων/νου). Πρόκειται για οικόπεδο με κτίσμα στο οποίο στεγαζόταν μέχρι πρότινος το πρώην Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.

Σύμφωνα με το από 14.04.2014 Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Ημαθίας (σχ.1) έχει οικοπεδική επιφάνεια 886,50τ.μ., ενώ το κτίσμα εντός αυτού είναι συνολικού εμβαδού 885,00τ.μ., από τα οποία τα 785,00τ.μ. αντιστοιχούν στον ισόγειο χώρο και Α' όροφο, και τα υπόλοιπα 100,00τ.μ. στους χώρους των δύο υπογείων. Έχει λάβει αριθμό ΚΑΕΚ 160081077037 και είναι κυριότητας ΕΤΑΔ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 428/Α'/23.10.1937 (σχ.2) το ως άνω κτίσμα κηρύχθηκε ως Διατηρητέο Ιστορικό Μνημείο, και ακολούθως με το ΦΕΚ 148/Β'/05.04.1983 (σχ.3) το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας χαρακτηρίσθηκε ως έργο τέχνης μαζί με τον περιβάλλοντα σε αυτό χώρο. 

Το ακίνητο χωροθετείται εντός ΟΤ 94 για το οποίο οι ισχύουσες χρήσεις γης βάσει του με αρ.πρωτ. 2816/04-08/2014 εγγράφου της Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Κτηματολογίου - Περιουσίας Δήμου (σχ.4) είναι «Χώρος πρασίνου-Δικαστήριο-Πλατεία», με οικοδομική γραμμή επί του περιγράμματος του κτιρίου, και κοινόχρηστο χώρο για τον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Επιπλέον των παραπάνω σημειώνεται ότι βάσει πρόσφατου εγγράφου του Δήμου Βέροιας (σχ.10), στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της πόλης, στην περιοχή προβλέπονται οι χρήσεις Αστικό πράσινο και κεντρικές λειτουργίες πόλης , στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι χρήσεις για κτίρια διοίκησης, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης κλπ.
Λοιπές πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία για το ακίνητο περιέχονται στην από 13.02.2023 τεχνική έκθεση του Τ.Τ.Ω.(σχ.15)

Ιστορικό ακινήτου

Αρχικά περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο εκ διαδοχής του Τουρκικού Δημοσίου και το έτος 1965 με το υπ.αριθμ. 45005/08.01.1965 πωλητήριο του Υπ. Οικονομικών (σχ.5) παραχωρήθηκε στο Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών Βεροίας με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση Νέου Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.
Εν συνεχεία με την υπ.αριθμ. 19943/19.05.1971 πράξη του Υπ.Δικαιοσύνης (σχ.6) μεταβιβάζεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με το οποίο συγχωνεύθηκε το Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών Βέροιας.

Μέχρι τις αρχές του 2013 το Δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 11 χρησιμοποιήθηκε για την στέγαση των δικαστηρίων της πόλης. Κατόπιν της μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου σε άλλο κτίριο της πόλης εκδόθηκε η Δ10Α1181793/6732ΕΞ2013/26-11-2013 Απόφαση του Υπ.Οικονομικών (σχ.7) με την οποία ανακλήθηκε το υπ.αριθμ. 45005/08.01.1965 πωλητήριο του Δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας και περιήλθε πάλι στην κυριότητα του Υπ.Οικονομικών.

Η Κτηματική Υπηρεσία Ν.Ημαθίας μετέγραψε την σχετική απόφαση στο Κτηματολογικό γραφείο Βέροιας την 13-01-2014 και με αριθμό καταχώρησης 56 καταχωρήθηκε στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Αίτημα του Δήμου Βέροιας

Με το υπ' α.π. 4773/20.05.2014 έγγραφο του ο Δήμος Βέροιας (σχ.8) αιτήθηκε στην ΕΤΑΔ την δωρεάν παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου για διάστημα 50 χρόνων, και με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για την καλή λειτουργία αυτού και την πρόσδοση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χρήσεων, σε απάντηση του οποίου η ΕΤΑΔ με το με α.π. 6411/01.08.2014 (σχ.9) έγγραφο της ενημέρωσε ότι προτίθετο να εξετάσει το παραπάνω αίτημα εφόσον ο Δήμος κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου και εξασφάλιζε σχετικό αντάλλαγμα.

Εν συνεχεία ο Δήμος επανήλθε με νέο αίτημα (α.π. 5656/02.02.2023, α.π. ΕΤΑΔ 1430/07.02.2023, σχ.10) βάσει του οποίου αιτείται την μίσθωση του ακινήτου στο σύνολο του για χρήση του ως: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. Επιπλέον των παραπάνω, και στα πλαίσια της δυνάμει λειτουργίας του κτιρίου ο Δήμος θα προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης, με συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό περί του 1.750.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ (σχ.10), μέγεθος το οποίο κρίνεται ως πραγματικό βάσει σχετικής γνωμοδότησης από μηχανικό της εταιρείας (σχ.14), χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη.

Αξία ακινήτου

Βάσει της από 15.02.2023 Έκθεσης εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του ακινήτου (σχ.11), και δεδομένων των δαπανών αποκατάστασης αυτού, όπως έχουν προϋπολογιστεί κατ' εκτίμηση δεν προκύπτει ως απαραίτητη η επιβολή πάγιου εγγυημένου μισθώματος.

Βάσει των από 10.02.2023 φύλλων υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (σχ.12), αυτή υπολογίστηκε ίση με 796.346,06 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α') «Σύσταση Εταιρειών για την Οργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της Περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον Τουρισμό», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ178 Α'), 3270/2004 (ΦΕΚ187 Α'), 3943/2011 (ΦΕΚ66 Α'), 4002/2011 και ισχύει σήμερα, καθώς και τη Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28-11-2011 (ΦΕΚ2779/Τβ'/02-12-2011) ΚΥΑ «Περί συγχώνευσης της Κ.Ε.Δ. Α.Ε. και της Ε.Τ.Α. Α.Ε.».

2.Τον Νόμο 4389/2016 και κυρίως το άρθρο 196 αυτού.

3.Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4.Τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 679/30.11.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας» δυνάμει της οποίας έχει εξουσιοδοτηθεί ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου να ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στους Κανονισμούς εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, πωλήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, καθώς και προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας και ειδικότερα i) Αποφασίζει και εγκρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, όλες τις προβλεπόμενες από τον οικείο Κανονισμό διαδικασίες: εκμίσθωσης ή παραχώρησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρείας, εκτιμώμενης ετήσιας μισθωτικής αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και με την προσυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. έως διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ, πλέον αναπροσαρμογής, παράτασης ή τροποποίησης όρων σύμβασης εκμίσθωσης ή παραχώρησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρείας, εκτιμώμενης ετήσιας μισθωτικής αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, αυτοδίκαιης ανάκλησης της παραχώρησης ακινήτου κυριότητας ή διαχείρισης της Εταιρεία, ανεξαρτήτως της αξίας αυτού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, καθώς και πώλησης κινητού ή ακινήτου κυριότητας της Εταιρείας, εκτιμώμενης αγοραίας αξίας έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

6.Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη μισθωτική αξία του ως άνω ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Τομέα Εκτιμήσεων της Εταιρείας, εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 5.

7.Την ανάγκη αξιοποίησης του ακινήτου, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο, μέσω της παραχώρησης της χρήσης του έναντι ανταλλάγματος, προς εξασφάλιση εσόδων υπέρ της Εταιρείας.

Αποφασίζουμε:

Την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα στον Δήμο Βέροιας (εφεξής «Παραχωρησιούχος») του ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας (Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας), συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 886,50τ.μ. μετά 885τ.μ. κτιριακών χώρων, με τους εξής βασικούς όρους:

Σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, συντήρηση, ανάδειξη, και επανάχρηση του ακινήτου με χρήσεις πολιτιστικού, μουσειακού, και διοικητικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα την εγκατάσταση εντός αυτού: 

α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, 

β) Μουσείου Εκπαίδευσης- Χρίστος Τσολάκης και, 

γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. 

Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί όπως προαναφέρθηκε στο ποσό του 1.750.000€. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως διατηρώντας την απαίτησή της για την είσπραξη του κατωτέρω περιγραφομένου Ετησίου Εγγυημένου Ανταλλάγματος για το διάστημα από την υπογραφή έως την καταγγελία της παραχώρησης καθώς και την κατάπτωση της κατωτέρω Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

Το αντάλλαγμα ορίζεται ετήσιο και θα είναι εγγυημένο, ήτοι αντάλλαγμα οφειλόμενο ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση και οικονομική αξιοποίηση του ακινήτου. Το Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €), θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από την ολοκλήρωση των έργων και όχι πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον τρίτο χρόνο της παραχώρησης, κατά ποσοστό ίσο με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή, πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας (ΔΤΚ συν 1%), σε περίπτωση δε όπου το άνω ποσοστό είναι κατώτερο του 2%, η αναπροσαρμογή ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσοστό αυτό (2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου ανταλλάγματος). Πλέον των παραπάνω, και σε περίπτωση ανάπτυξης ιδιωτικοοικονομικών εκμεταλλεύσεων επί του ακινήτου, στην ΕΤΑΔ θα αποδίδεται ποσοστό επί των εισπράξεων, ίσο με 20,75% αυτών.

Ο Παραχωρησιούχος θα παράσχει στην ΕΤΑΔ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσο με ένα Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, να επισκευάζει και να καλύπτει κάθε ανεξαιρέτως δαπάνη αφορά το ακίνητο.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνά του να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση όλων των κατά νόμο απαραίτητων αδειών για την αποκατάσταση, κατασκευή και επισκευή παντός είδους εγκαταστάσεων και κτισμάτων που απαιτούνται ώστε να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και πιστοποιήσεων για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, και την διατήρησή τους σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. 

Επιπλέον των παραπάνω, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες, και μέριμνά του μέχρι την λήξη της παρούσας παραχώρησης, την θεραπεία όλων των πολεοδομικών προβλημάτων του ακινήτου, για τα οποία έλαβε πλήρη γνώση με ευθύνη του μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, και συγκεκριμένα οφείλει να προχωρήσει στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σκοπό την αλλαγή των χρήσεων του Ο.Τ. 94 βάσει των οριζόμενων στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., ήτοι αστικό πράσινο και κεντρικές λειτουργίες πόλης.

Όλες οι δαπάνες αποκατάστασης, συντήρησης, βελτίωσης και κατασκευών παραμένουν επ' ωφελείας του ακινήτου και δεν δύναται o Παραχωρησιούχος να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτές σε περίπτωση καταγγελίας της παραχώρησης.

Ο Παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί εντός του ακινήτου ή σε αυτό, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε τρίτο από ενέργειες ή παραλείψεις, ακόμη και ανυπαίτιες, του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού, καθώς και από τυχηρά, οφείλει δε να ασφαλίζει το ακίνητο κατά παντός κινδύνου για το ποσό και τους ασφαλιστικούς κινδύνους που εύλογα και έγκαιρα θα του γνωστοποιηθούν από την ΕΤΑΔ, οφείλει δε να ανανεώνει το ασφαλιστήριο ετησίως, να το αποστέλλει στην ΕΤΑΔ μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων και να αναπροσαρμόζει τους ασφαλιστέους κινδύνους και τα ποσά ασφάλισης σύμφωνα με τις σχετικές εύλογες υποδείξεις της ΕΤΑΔ.

Κάθε παύση της χρήσης του ακινήτου πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΤΑΔ. 
Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγέλλει την παραχώρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία και την σύμβαση που θα συναφθεί.

Η ΕΤΑΔ δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου.
Οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με το νόμο βαρύνει τον κύριο του ακινήτου, από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης και στο εξής θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. 

Η ΕΤΑΔ απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης να ενεργήσει υλικές πράξεις ή να καλύψει οποιαδήποτε δαπάνη επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης των τμημάτων του ακινήτου και αν ακόμη η δαπάνη αυτή επιβλήθηκε και από λόγους τύχης ή ανωτέρας βίας.

Η μη τήρηση από μέρους του Παραχωρησιούχου οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο καταγγελίας της παραχώρησης.»

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
Α) Αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των όρων της παραχώρησης με αντάλλαγμα του κτιρίου των πρώην Δικαστηρίων της πόλης Βέροιας και του αύλειου χώρου αυτού 
Β) Δεσμευτεί για την εγγραφή: 
1) στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 της δαπάνης για την έκδοση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης και 
2) στους προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προγράμματα του Δήμου των επομένων ετών των δαπανών για την εκτέλεση όλων των εργασιών αποκατάστασης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας και του ετησίου εγγυημένου ανταλλάγματος 
Γ) Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης.

25 σχόλια:

 1. Νεκρή φύση.

  Σε τόσο κεντρικό σημείο, ενα εμβληματικό κτήριο για την πολη το οποίο αντι να εχει χρήση που θα το γεμίζει με κόσμο καθημερνά, θα γίνει ?
  1.Κεντρο τουριστικής πληροφόρησης.

  Μηδενικής αποτελεσματικότητας ,όπως αυτο το άθλιο κατασκεύασμα στην εληα.
  Σημερα οι τουριστες,με την χρηση του ιντερνετ δεν εχουν αναγκη απο φυλαδια για να ενημερωθουν για τα αξιοθεατα.
  Εκτος αν νομιζουν οι υπεύθυνοι του Δημου,οτι η Βεροια ειναι Ρωμη και χρήζει πληροφορησης ,εξαιτιας του ογκου των τουριστών, πληθωρας αξιοθεατων σημειων ,που ησπουδαιοτητα τους χρηζει επεξήγησης.
  Αθλια προσέγγιση, δημοσιοϋπαλληλικής αντίληψης αναπτυξη..

  2.Μουσειο εκπαίδευσης.

  Ποσοι αριθμητικα Βεροιωτες ,η, επισκεπτες της πολης ,,πραγματοποίησαν ,η ,θα ηθελαν επισκεπτόμενοι την Βεροια να
  θαυμασουν ενα μουσειο εκπαιδευσης?
  Ειναι σημαντικο και ενδεχόμενος να ενδιαφέρει τμημα ,κοινωνιας(σχολεια-εκπαιδευτικους φορεις) ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ που θα μπορουσε να δωσει προστιθεμενη αξια σε εναν επισκεπτη Σαββατο Κυριακου(συντριπτικη πλειοψηφια τουριστων)

  3.Αρχειο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

  Κλαίω μονο στη σκεψη ποσοι πολιτες της πολης,η, επισκεπτες(που δεν ειναι αρχιτεκτονες-μηχανικοι) θα ηθελαν να σπαταλησουν ενα πρωινο εκει.(και ποσοι θα το κανουν)
  Να κοιταξει ο Δημος,πρωτα να διασωσει τα μισογκρεμισμενα παραδοσιακα κτηρια και αν μετα να τα αναδειεξει.

  Πρόταση.

  Οπως η δημοσια κεντρικη βιβλιοθηκη της βεροιας, κατάφερε να γινει σημειο αναφορας,πανελλην ια,ακομη και παγκόσμια με την γνωστη επιχορήγηση ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ,κατάφερε να σφιζει απο ζωη απο τα παιδια και τους ενηλικους και να εχει επιστρέψει στη κοινωνία, καθε ευρω που ξοδεύτηκε για να κατασκευαστεί.

  p.s. η καταρα της πλατειας ωρολογιου,μετα την (αποτυχημένη) αναπλαση ,εχει και δευτερο επεισοδιο(μαλλον τελειωτικο για την περιοχη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα ειπες ολα..σωστος.

   Διαγραφή
  2. Στον (Ανώνυμος20 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:21 μ.μ.).
   Η πραγματικότητα θα σε διαψεύσει. Εύχομαι να είσαι γερός - γερή για να βλέπεις τον κόσμο που θα επισκεύπτεται το κτίριο και σκας από το κακό σου.
   Τελικά εκτός της γκρίνιας ποια είναι η πρόταση;

   Διαγραφή
  3. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ...ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΕΡΟ.
   ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

   Διαγραφή
 2. Για την αγορά της Κουλούρας που ουδέποτε λειτούργησε υπάρχει κάποια είδηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δείτε πρώτα τι μας στοιχίζει και αφήστε τους διθυράμβους . Δωρεάν παραχώρηση υπάρχει ? ΟΧΙ !
  Ε, Λοιπόν το αίτημα των πολιτών αυτό είναι , το δικαστικό Μέγαρο να δοθεί εκεί που ανήκει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μνημόνιο των δανειστών μου θυμίζει …έλεος μ αυτούς που μπλέξαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1 εκατομμύριο 750 χιλιάδες για επισκευές ; θα το γκρεμίσουν και θα χτίσουν παλάτι ή μπα ; Ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε πάλι ; "Η βάση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου υπολογίστηκε ίση με 796.346,06 ευρώ. Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό του 1.750.000€ . Τι λέτε ; Και γιατί να πληρώσουμε τα διπλά για τη χρήση και μόνο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολυ σωστές οι παραπάνω παρατηρήσεις. Με αυτες τις χρήσεις δεν ζωντανεύει το κτήριο ουτε η περιοχή. Θα μας μεινουν τα εξοδα συντηρήσεις και λειτουργίας χωρις αντίκρισμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κατ αρχήν συγχαρητήρια στον τοπικό Υφυπουργό και Βουλευτή Βεσυρόπουλο Αποστόλη και τον Δήμαρχο Βέροιας Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο για την επιτυχία της όλης προσπάθειας. Οτι κακόβουλο να θέλει να πει ο καθένας η Ιστορία της πόλης έχει πλέον καταγράψει αυτά τα δύο πρόσωπα ως τους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας. Από εκεί και μετά, είναι σίγουρο ότι ο καθένας έχει και τη δική του άποψη για τη χρήση του κτιρίου, η πόλη όμως θα βρει τελικά την καλύτερη λύση είναι σίγουρο.
  Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλη την πόλη για το νέο συμαντικό κτίριο και καλορίζικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ότι "η πόλη θα βρει τη σωστή χρήση"... δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν δούμε παρόμοιες περιπτώσεις.
   Όσο για τον "ψηλό" έκανε πολύ καλά και βοήθησε αλλά ο Δ.Β. δε φαίνεται να είναι έτοιμος και με μελετημένο πρόγραμμα να αξιοποιήσει το κτήριο που θέλει πολύ χρήμα να γίνει λειτουργικό.

   Διαγραφή
  2. Στον (Ανώνυμος20 Φεβρουαρίου 2023 στις 11:40 μ.μ.)
   Να είσαι σίγουρος/η ότι υπάρχει και θα γίνει.

   Διαγραφή
 8. Τουλάχιστον θα χρησιμοποιηθεί για κάτι, από το να υπάρχει και να καταστραφεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φέρτε πίσω τα δικαστήρια
  Έστω ένα τμήμα
  Έστω κάτι που έχει ο πολίτης Ανάγκη
  Νομικής πλευράς ενοω
  Δεν έπρεπε να φύγει όλο το τμήμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγχαρητήρια στον Κο Βεσυροπουλο.Με την δική του προσπάθεια το κτίριο θα πάρει ξανά αξία .

   Διαγραφή
 10. Όσο θα είναι στα χέρια του δήμου το κτήριο θα μείνει ερείπιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συγνώμη αλλά αν η αξία του κτηρίου είναι όπως αναφέρεται 796.346,06 ευρώ και η υποχρέωση του δημου είναι να κάνει εργασίες 1.700.000€ συν το μίσθωμα συν την οποια συντήρηση μέσα στα 25 χρόνια γιατί δε γίνεται ένα δάνειο 800.000€ ώστε ο Δήμος να αγοράσει το κτήριο και να κάνει ότι θέλει χωρίς να έχει δεσμεύσεις ;;;;
  Ποια η λογική να κάνεις επενδύσεις σε ένα κτήριο που δεν είναι δικό σου και μπορείς να το αγοράσεις ;;;
  Η βοηθεια του κ.υφυπουργού θα ήταν ουσιαστική αν απο τα 796.346,06 ευρώ που είναι η αξία του κτηρίου κατέβαζε την τιμή ώστε να βοηθούσε περισσότερο το δήμο να το αγοράσει η ακόμα καλύτερα θα μπορούσε να το παραχωρήσει δωρεάν όπως δωρεάν παραχώρησε το διοικητικό της Ναουσας στο δήμο της Ναουσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι νομικό το θέμα. Και το Δημαρχείο είναι παραχωρημένο για 99 χρόνια και ο Δήμος έχει επενδύσει χρήματα στο κτήριο και κανείς δεν θα τον βγάλει από εκεί. Μην ψάχνετε σκιές και πλέκετε σενάρια. Αν ο Δήμος το αξιοποιήσει στα 3 χρόνια θα το πάρει στην αρχή προσωρινά και μετά 25 χρόνια οριστικά.
   Ξεκολλήστε και πέστε μπράβο και στους δύο πρωταγωνιστές

   Διαγραφή
 12. Προβλέπω να παραχωρείται σε σύλλογο , όπως και άλλα οικήματα και μάλιστα , ο σύλλογος "ρομά" έχει προτεραιότητα φίλοι μου ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά , έτσι είναι , εμείς γενήκαμε πολίτες τελευταίας κατηγορίας , βαρεθήκαμε να ακούμε κουλτούρα και λόγια και να πληρώνουμε φόρους ! Κατάλληλο οίκημα στο υπουργείο τάξεως , για να ελέγχει όλη την πόλη , ψηφήστε φίλοι ......

   Διαγραφή
  2. Αυτός ο σύλλογος έχει κ τν δικιά του pizza

   Διαγραφή
 13. Κτήριο που έκτισαν οι Τουρκοι και θέλει και 2 περίπου εκατομμύρια € για μερεμέτια, κάλλιο να γκρεμισθεί και να ανοικοδομηθεί κάτι μοντέρνο και χρήσιμο με τα ίδια κεφάλαια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κανονικά ο χώρος πρέπει να γίνει κέντρο νεολαίας. Όπως υπήρχε αντίστοιχος χώρος πριν 30 χρόνια με 10 τραπέζια πινκ πονκ και πολύ χώρος δραστηριοτήτων για την νεολαία. Γεμίσαμε μουσεία και άχρηστες δημόσιες υπηρεσίες. Θα μαλώνουν ποιος υπάλληλος θα πρώτο πάει στο άδειο κτίριο. Γεμίστε το με νεολαία!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ