Η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη για τα Εισόδια της Θεοτόκου

Εγκύκλιο για την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, που η Εκκλησία μας γιορτάζει την 21η Νοεμβρίου κάθε έτους, εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος αναφέρεται στους συνανθρώπους μας που ταλαιπωρούνται από τον κορωνοϊό, αγωνίζονται στις εντατικές και τους θαλάμους νοσηλείας, ζητώντας από όλους μας να προσευχηθούν για αυτούς, αλλά και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή αλλά και σε όσους πασχίζουν για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Τέλος, να προσευχηθούμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που γιορτάζουν την ημέρα αυτή τιμώντας την «Υπέρμαχο Στρατηγό» τους ως την προστάτιδά τους, που κάτω από αυτές τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες φυλάσσουν την πατρίδα μας από τις προκλήσεις των γειτόνων μας.

EΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις».

Χαρμόσυνοι οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό σημερινό γεγονός τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Χαρμόσυνοι, γιατί στό γεγονός αὐτό, στό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς τριετίζουσας κόρης τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης στόν ναό τοῦ Θεοῦ καί στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, διακρίνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι τήν ἀρχή τῆς ἀποφάσεως τοῦ Θεοῦ νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποία καί προαναγγέλλει στό πρόσωπο τῆς θεόπαιδος Μαριάμ πού εἰσέρχεται στόν ναό τοῦ Κυρίου.

Χαρμόσυνοι οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκούονται σήμερα γιά τήν Παναγία Παρθένο, γιά τή χαρά τοῦ Γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς δέν εὑρισκόμεθα στούς ἱερούς ναούς μας γιά νά τούς ἀκούσουμε, ἔστω καί ἄν κάποιοι ἀπό ἐμᾶς δοκιμάζονται στό κρεβάτι τῆς ἀσθενείας καί τῆς ὀδύνης, ἔστω καί ἄν κάποιοι ἀπό ἐμᾶς ἀγωνίζονται γιά νά σώσουν τούς συνανθρώπους μας πού ταλαιπωροῦνται ἀπό τόν κορωνοϊό.

Καί μπορεῖ οἱ χαρμόσυνοι ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας νά μήν φθάνουν στά αὐτιά μας, ὅμως ἄν ἡ σκέψη μας καί προσευχή μας συνοδεύσει σήμερα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στήν εἴσοδο της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ἄν ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή μας στραφεῖ καί σήμερα πρός τήν Παναγία Παρθένο, τή μόνη μετά Θεόν καταφυγή καί προστασία μας, ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι Ἐκείνη, ἡ στοργική Μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν, πού δέν εἰσοδεύει πλέον στόν ἐπίγειο ναοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ ἴδια ναός καί χώρα τοῦ ἀχωρήτου Θεοῦ καί νά παρεδρεύει δεομένη νύκτα καί ἡμέρα γιά τά τέκνα της ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς Χάριτός του, θά στείλει τά μηνύματα τῆς χαρᾶς καί στίς δικές μας ψυχές καί θά γίνει καί γιά μᾶς παρηγορία καί ἐλπίδα. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα πού μᾶς δίδει μέ τά σημερινά Εἰσόδιά της ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἀρκεῖ νά ἀξιοποιήσουμε τίς δύσκολες αὐτές γιά ὅλους μας ἑβδομάδες τῆς ἀπομονώσεως, καί ἀπό τά οἰκεῖα μας ἀκόμη πρόσωπα, καί τοῦ ἐγκλεισμοῦ γιά νά ἀφοσιωθοῦμε σέ ὅ,τι εἶχε ἀφοσιωθεῖ καί ἡ Παναγία μας μέσα στόν ναό τοῦ Θεοῦ, στήν προσευχή δηλαδή καί στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἀνάγκη νά προσευχηθοῦμε καί νά ἐπικαλεσθοῦμε, ἀδελφοί μου, τή βοήθεια καί τή σωστική ἐπέμβαση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εἶναι ἀνάγκη ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς ἀδελφούς μας. Νά προσευχηθοῦμε γι᾽ αὐτούς πού ἀγωνίζονται στίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας καί στούς θαλάμους νοσηλείας. Νά προσευχηθοῦμε γιά τούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές καί ὅλους ἐκείνους πού δίδουν τή μάχη στήν πρώτη γραμμή γιά νά νικήσουμε τήν πανδημία καί νά μείνουμε ὑγιεῖς. Νά προσευχηθοῦμε γιά ὅσους πασχίζουν γιά νά τελειοποιήσουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα κατά τοῦ κορωνοϊοῦ καί γιά ὅσους ἐργάζονται μέ κάθε τρόπο γιά νά παραμένουμε ὅλοι ἀσφαλεῖς.

Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νά προσευχηθοῦμε ἰδιαιτέρως καί γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς πατρίδος μας πού τιμοῦν τή σημερινή ἑορτή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς ἡμέρα ἑορτῆς τῆς προστάτιδός τους, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μας· γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς πατρίδος μας, οἱ ὁποῖες κάτω ἀπό ἐξαιρετικά δύσκολες ὑγειονομικές συνθῆκες ἀγρυπνοῦν φυλάσσοντας νύκτα καί ἡμέρα τά σύνορα τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς προκλήσεις τῶν γειτόνων μας, σέ γῆ καί θάλασσα καί ἀέρα, καί συγχρόνως δίδουν καί αὐτοί τή δική τους μάχη κατά τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀδελφοί μου, ἄς ἱκετεύσουμε σήμερα τήν εἰσοδεύουσα στόν ναό τοῦ Θεοῦ Ὑπεραγία Θεοτόκο νά ἐπέμβει σωστικά στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο, γιά νά γίνει γιά ὅλους μας ἡ ἑορτή της προοίμιον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ, τό προοίμιον καί προκήρυξις τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας, ὥστε νά τήν ὑμνοῦμε καί νά τήν δοξάζουμε πάντοτε ὡς τήν ἀκαταίσχυντο ἐλπίδα καί σωτηρία μας.

Διάπυρος πρός τήν ἀεί πρεσβεύουσαν ὑπέρ ἡμῶν Ἀειπάρθενον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

1 σχόλιο:

  1. Όσες εγκυκλίους και να βγάλετε, η ντροπή σας δεν ξεπλενεται. Έχετε αυτό καταργηθεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ