Με 33 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 11:00 στοΔημαρχείο Μητροπόλεως 46, τακτική συνεδρίαση (τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Αθανάσιος Δέλλας, Γεώργιος Γουλτίδης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος, Αριστομένης Λαζαρίδης, Δημήτριος Πυρινός), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή η μη δωρεάς λεωφορείου ΑμΕΑ στον Δήμο Βέροιας από το ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κοζάνη και Ιωάννινα.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για φωταγώγηση του Δημαρχείου στο πλαίσιο των δράσεων «Οκτώβριος: Μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 έως 30/04/2020.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγ.Γεωργίου».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων της υπηρεσίας «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ 13ο Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη της αριθμ 18862/23-09-2020 απόφασης Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες αγροτικών οδών)».

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση των αριθμ. α) 20185/06-10-2020 & β) 20551/09-10-2020 αποφάσεων Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)».

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους).

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ 20ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)».

ΘΕΜΑ 21ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτ. σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

ΘΕΜΑ 27ο Επί αιτήματος Α.Θ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ 28ο Επί αιτήματος Ε.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 192/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας και της Χ.Σ. και ορισμού δικηγόρου του Δήμου.

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΤΠ/2020 αγωγής της ΚΑΠΑ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας.

ΘΕΜΑ 31ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου στην άσκηση αναίρεσης του Αρ.Φλώρου (υπόθεση «ENERGA POWER TRADING Α.Ε»).

ΘΕΜΑ 32ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1295/2020 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 33ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 6/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ