Με 15 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 21-04-
2020, από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) και απαρτίζεται από τα μέλη: Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Στέργιος Διαμάντης, Αθανάσιος Δέλλας, Χρήστος Τσιούντας, Γιώργος Γουλτίδης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος και Άρης Λαζαρίδης. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
 • ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 9/2020 απόφασης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπ/σμού του έτους 2020.
 • ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
 • ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικού παραλαβής της επιτροπής προμηθειών και παράτασης ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δ. Βέροιας» (Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).
 • ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης ή μη όρων διακήρυξης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.
 • ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη κατάρτισης όρων δημοπρασίας για εκποίηση – διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2020.
 • ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)».
 • ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη του 1ου Σ.Π.Ε. της υπηρεσίας "Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
 • ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και της επί έλασσον δαπάνης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
 • ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και της επί έλασσον δαπάνης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
 • ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη 4ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ζ.Τ.
 • ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Τ.
 • ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ