Δεν μπορεί να συμψηφιστεί η εισφορά ΕΛΓΑ με πιθανή αποζημίωση λέει ο Βορίδης

«Πρέπει να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ εισφορών και αποζημιώσεων»
Απαντώντας σε Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Βασιλειάδης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης απάντα στις 7 Απριλίου ότι: Με τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α. εξασφαλίζονται στον παραγωγό: α) η ασφάλιση των προϊόντων του που πλήττονται από διάφορα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και β) η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που απορρέει από την υποβολή της ΔΚ/Ε, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με πιθανή αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. 

Σε κάθε περίπτωση, πέραν της άμεσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, ο παραγωγός, προς διευκόλυνσή του, έχει τη δυνατότητα στο έντυπο της ΔΚ/Ε να εξουσιοδοτήσει τον Οργανισμό να εισπράξει την εισφορά από τον λογαριασμό του όταν κατατεθούν σε αυτόν ποσά που προκύπτουν από επιστροφές π.χ. από το Δημόσιο.

Η ισορροπία μεταξύ εισφορών-αποζημιώσεων είναι σημαντικό να διατηρηθεί, διότι με τον τρόπο αυτόν ο Οργανισμός διατηρεί την απαιτούμενη, για την καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ρευστότητα, καταλήγει ο υπουργός.

Τέλος λέει ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή που μελετά αλλαγές στον ΕΛΓΑ και η οποία θα έχει έτοιμες προτάσεις έως τα τέλη Μάη.

ΘΕΜΑ: «Αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές σε καλλιέργειες της Π.Ε. Πέλλας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων» 

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4334/19-2-2020 

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Βασιλειάδης, σας πληροφορούμε τα εξής: 

Για τις ζημιές που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια (χαλάζι, βροχοπτώσεις και ανεμοθύελλες κ.λπ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. σε διάφορες καλλιέργειες (κυρίως δενδρώδεις) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, σημειώνεται ότι, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α, έγιναν 381 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 15.039 δηλώσεις ζημιάς. 

Το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι έχουν κοινοποιηθεί πορίσματα που αφορούν 247 αναγγελίες ζημιάς. Η δε κοινοποίηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. 

Σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής: 

➢ Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. 
➢ Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις. 
➢ Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου. 
➢ Κοινοποιούνται τα πορίσματα. 
➢ Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά και ολοκληρώνεται για όλη τη χώρα εντός των επόμενων μηνών του νέου έτους μετά τη ζημιά.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Πέλλας. Ειδικότερα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις των ασφαλιστικά ενήμερων παραγωγών της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2019, σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις πληρωμές την 23η/12/2019, 31η/1/2020 και την 06η/3/2020 συνολικού ύψους 6.081.695 ευρώ. Αναφέρεται ότι, βούληση του ΕΛ.Γ.Α. είναι η επίσπευση των διαδικασιών καταβολής των αποζημιώσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Οργανισμού είναι με την κοινοποίηση των πορισμάτων και της εκκαθάρισής τους να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις ανά μήνα. Έτσι, αναμένεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2020 να έχει καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων. Με τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α. εξασφαλίζονται στον παραγωγό: 
α) η ασφάλιση των προϊόντων του που πλήττονται από διάφορα δυσμενή καιρικά φαινόμενα 
β) η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που απορρέει από την υποβολή της ΔΚ/Ε, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με πιθανή αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α.. 

Σε κάθε περίπτωση, πέραν της άμεσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, ο παραγωγός, προς διευκόλυνσή του, έχει τη δυνατότητα στο έντυπο της ΔΚ/Ε να εξουσιοδοτήσει τον Οργανισμό να εισπράξει την εισφορά από τον λογαριασμό του όταν κατατεθούν σε αυτόν ποσά που προκύπτουν από επιστροφές π.χ. από το Δημόσιο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από την εφαρμογή της ΔΚ/Ε, η οποία ξεκίνησε από το έτος 2011, και πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών, δίδεται αρκετό χρονικό διάστημα για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Έτσι για το έτος 2019, η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι η 31η -03-2020. 

Η ισορροπία μεταξύ εισφορών-αποζημιώσεων είναι σημαντικό να διατηρηθεί, διότι με τον τρόπο αυτόν ο Οργανισμός διατηρεί την απαιτούμενη, για την καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ρευστότητα. Ωστόσο οι σύγχρονες ανάγκες, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθιστούν επιβεβλημένη τη δημιουργία νέου γεωργοασφαλιστικού συστήματος, το οποίο θα υπακούει και θα αντιστοιχεί σε ένα νέο πλαίσιο αρχών με συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στους στόχους της νέας Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αλλά και της νέας Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή, προσφέροντας επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών της χώρας. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διεργασίες, προκειμένου να διαμορφωθούν οι αναγκαίες αλλαγές με τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες θα τεθούν άμεσα σε ισχύ μετά τη θεσμοθέτησή τους. Ήδη με την αριθ. 142/21211/23-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΙ4653ΠΓ-ΖΝ1) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστάθηκε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α, για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων και την υποβολή γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεδομένων και προτάσεων προς τον Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. 

Ειδικότερα, το έργο της ομάδας εργασίας, συμπεριλαμβάνει: Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Πέλλας

α) Τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α.. 
γ) Τον συντονισμό με άλλα γνωμοδοτικά ή συμβουλευτικά όργανα του ΥΠΑΑΤ που θα αναλάβουν παρόμοιες εργασίες. 
δ) Τη διερεύνηση άλλων πιθανών τρόπων αποζημίωσης καταστροφών. 

Η ομάδα εργασίας αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος Μαΐου, συντάσσοντας πόρισμα, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3 σχόλια:

  1. ΑΡΑ ΤΟΥ ΧΟΥΡΑΦ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να τα πεις στην ΑΑΔΕ και στις ΔΟΥ Βοριδη ....επικοινωνιακα παιχνιδακια δεν τρωει ο λαος.....Αφηστε τα παραμυθια και τα ψεμματακια σας.....παιζεται με την ανοχη και τον "φοβο" των πολιτων...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Κύριε Βορίδη το πρόβλημα είναι ότι μας εγκλωβίσατε με την παράταση που δώσατε λόγω COVID 19 τώρα για να πληρώσουμε τα ασφάλιστρα πρέπει να πρώτα να δημοσιευτεί ο νόμος στην εφ.της Κυβέρνησης και μετά να πληρώσουν οι αγρότες!!! για να πάρουν την αποζημίωση!!! παραμυθάδες!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ