Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σε εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας - Νάουσας, Σ.Σ. Νάουσας - Κάτω Βερμίου και στην Δημοτική Οδό «Σπηλαίου», προχωράει από αύριο Δευτέρα 23/12 η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ημαθίας. Οι εργασίες θα κρατήσουν δύο ημέρες και για το λόγο αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε μια σειρά προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού επί της α) Επ. Οδού [1] (Βέροια - Διασταύρωση Σ.Σ Νάουσας - όρια Ν. Πέλλας), β) Επ. Οδού [3] (Σ.Σ. Νάουσας - Νάουσα - Δ.Δ. Κάτω Βερμίου) και γ) Δημοτικής Οδού «Σπηλαίου», αποφασίζουμε:

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με διαδοχικό αποκλεισμό είτε της δεξιάς, είτε της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της οδού, από ώρες 08:00΄ έως 17:00΄, κατά τις ημέρες Δευτέρα 23-12-2019 και Τρίτη 24-12-2019 στην:

A. Επ.Οδ. [1] (Βέροια - Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας - όρια Ν. Πέλλας) προς Σκύδρα δια Κοπανού, και ειδικότερα:

1) Στην Χ.Θ. 11 + 200 (Κόμβος Στενήμαχου) με κατεύθυνση προς Βέροια, όπου θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

2) Από Χ.Θ. 12 + 800 (Κόμβος Μονοσπίτων) έως Χ.Θ. 14 + 000 (Είσοδος Κοπανού), σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας.

Β. Επ.Οδ.[3] (Σ.Σ. Νάουσας – Νάουσα – Δ. Δ. Κάτω Βερμίου), σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας

1) Από Χ.Θ. 1 + 300 έως Χ.Θ. 2 + 800
2) Από Χ.Θ. 5 + 100 (Νησίδα διαχωρισμού της οδού ανόδου προς Νάουσα από την οδό καθόδου από Νάουσα) έως Χ.Θ. 5 + 900 (Είσοδος Νάουσας).

Γ. Δημοτική Οδό «Σπηλαίου» από τη συμβολή της με την Επ. Οδό [3] (θέση Κόμβος Εσπερίδων) έως Νάουσα σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από Χ.Θ. 0 + 000 (Κόμβος Εσπερίδων) έως Χ.Θ. 2 + 400 (Είσοδος Νάουσας).

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης (εναλλάξ της κυκλοφορίας των δύο κατευθύνσεων) μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’ /20-5-2011) απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

Επιπρόσθετα της σήμανσης θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 7 μέτρων. Ο χρόνος εργασίας σε κάθε φωτιστικό σώμα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 15 έως 30 λεπτά της ώρας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επισκευής του εκάστοτε φωτιστικού, θα αφαιρείται όλη η εργοταξιακή σήμανση και θα τοποθετείται εκ νέου στο επόμενο φωτιστικό που χρήζει επισκευής. Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων είναι από 25 έως 30 μέτρα περίπου.

Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση του εργοταξίου και οι πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την κίνηση που πιθανώς προκύψει από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης, εφόσον απαιτηθεί.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν υπό την επίβλεψη και μέριμνα του φορέα της οδού (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας).

Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.) θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ