Δράση με Γνώση - «Άξονας 5ος: Οικονομία φιλική προς το περιβάλλον»

«Εξασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας» 
Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου και Υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Βέροιας Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη δημοσιεύεται ο 5ος από τους οκτώ άξονες δράσης της περιόδου 2014-2019. Αναλυτικά: «Ένας από τους
κύριους πυλώνες του προγράμματός μας για την περίοδο 2014-2019 υπήρξε η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Βέροιας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι και να εξοικονομήσουμε χρήματα και φυσικούς πόρους προς όφελος του Δήμου, των δημοτών και του περιβάλλοντος.


Τι έγινε:


· Προχωρήσαμε στην υπογραφή και ένταξη του Δήμου Βέροιας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

· Εκπονήσαμε, υποβάλαμε και εγκρίναμε ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), συνολικού ύψους 4.204.000€, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

· Αξιοποιήσαμε ευρύτερα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως για παράδειγμα το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

· Μειώσαμε κατά 23% τη συνολική κατανάλωση ρεύματος στο δίκτυο του Δήμου Βέροιας το διάστημα 2015-2017, συμβάλλοντας στην ενεργειακή του αναβάθμισή αλλά και στη σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος του δημοτών.

· Επενδύουμε με σχέδιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία του Δήμου Βέροιας.

· Συμβάλλαμε στην απόφαση επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στο Δήμο Βέροιας ώστε ένα πάγιο αίτημα ετών να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

· Εντάξαμε το δήμο στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Mayors Adapt”, που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια εφαρμογής μέτρων που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.


Πιο συγκεκριμένα:

ü Εντάξαμε στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων, 1.646.000€, όπως:

· Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου δημοτικού σχολείου, συνολικού προϋπολογισμού 630.000€.

· Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος των 6ου & 13ου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 680.000€.

· Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 336.000€.

ü Ολοκληρώσαμε μελέτη για την υποβολή στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του ΔΑΚ Βικέλας, προϋπολογισμού 1.200.000€.

ü Ολοκληρώνουμε μελέτη για την υποβολή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Φιλίππειου Γυμναστηρίου, προϋπολογισμού 600.000€.

ü Εξασφαλίσαμε την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτήρια, τοποθετώντας και προωθώντας τη χρήση λαμπτήρων LED.

ü Εφαρμόσαμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού οδών μετά από εκπόνηση ολοκληρωμένης φωτοτεχνικής μελέτης, αντικαθιστώντας σταδιακά από το 2016 και μετά το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων νατρίου και υδραργύρου με λαμπτήρες χαμηλότερης ισχύς στην πλειοψηφία τους μόλις 70W.

ü Αντικαταστήσαμε την πλειοψηφία των φωτιστικών κοινόχρηστων σε κοινόχρηστους χώρους με λαμπτήρες τύπου LED πολύ χαμηλής ισχύς, μόλις 15-18W, με χρόνο απόσβεσης της επένδυσης μικρότερο των 3 μηνών.

ü Εκπονήσαμε μελέτη και αναμένουμε την έκδοση άδειας από τη ΔΕΗ για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύς 500KW, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒ.

ü Προμηθευτήκαμε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία του Δήμου Βέροιας το οποίο θα χρησιμοποιεί το προσωπικό της ΔΕΥΑΒ εντός της πόλης, ένα όχημα με μηδενικούς ρίπους και αυτονομία 120 χιλιομέτρων μετά από πλήρη φόρτιση.

Κλιματική αλλαγή – πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

· Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του Τριποτάμου.
Υλοποιούμε δράσεις αντιπυρικής προστασίας για την προστασία των δασών μας.
Εφαρμόζουμε μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία όπως καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστικών αυλακών. 

Πράσινο 


Διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων και ανάκτηση χώρων πρασίνου.

Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα «Πράσινο Ταμείο και το «Φιλόδημος ΙΙ» και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την αναβάθμιση – πιστοποίηση 19 παιδικών χαρών στα όρια του Δήμου Βέροιας με στόχο τη δημιουργία μίας τουλάχιστον πιστοποιημένης παιδικής χαράς σε κάθε κοινότητα του Δήμου Βέροιας ακόμη και την πιο απομακρυσμένη, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€.
Πιστοποιήσαμε μέχρι σήμερα 6 παιδικές χαρές (5 στην πόλη της Βέροιας και 1 στο Μακροχώρι).
Δημιουργήσαμε τους πρώτους αθλότοπους στην πλατεία Αγίων Αναργύρων και στα Εβραίικα Μνήματα και συνεχίζουμε ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι εκγύμνασης για τους δημότες της πόλης.
Πραγματοποιήσαμε συστηματικά δενδροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής μας και να αναβαθμιστεί ποιοτικά και αισθητικά ο Δήμος μας.
Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση και τον καθαρισμό των αλσυλλίων και ειδικά του άλσους Παπάγου.

Αποτελεσματική διαχείριση απόβλητων 


Εναρμονίσαμε όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ολοκληρώσαμε τις αποκαταστάσεις των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).
Δημιουργούμε και λειτουργούμε σύντομα κεντρικό Πράσινο Σημείο στην είσοδο της πόλης με στόχο τη συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων απόβλητων.
Δώσαμε έμφαση στην ανακύκλωση στην επαναχρησιμοποίηση και στην κομποστοποίηση.
Προχωράμε στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, με την τοποθέτηση κάδων συλλογής βιοαποβλήτων
Εφαρμόζουμε μέτρα συλλογής 4 ρευμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, με στόχο την καθαρότητα και ομοιογένεια του συλλεγόμενου προϊόντος και την αύξηση των υλικών που ανακυκλώνονται
Χτίσαμε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργιες με εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων, όπως:

την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών (μπλε κάδος) και τη διαχείριση γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες),

την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», για τη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),

την εταιρία ΑΦΗΣ Α.Ε., για τη διαχείριση Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταριών),

την «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» για τη διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και

Επίσης συνεργαζόμαστε με εταιρείες συμβεβλημένες με ΣΣΕΔ για τη διαχείριση:

Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), για τη διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων,

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), και Ογκωδών αποβλήτων και προϊόντων εκσκαφών – κατεδαφίσεων.

Κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (συμμετοχή σε πιλοτικό Πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το έτος 2014 – 2015 σε ορισμένους Δήμους της χώρας με το Δήμο Βέροιας μοναδικό σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας) με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ).

· Υπογράψαμε σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία για τη διαχείριση των ενδυμάτων – υποδημάτων – υφασμάτινων ειδών και τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι συλλογής όπου μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 46 τόνοι υφασμάτινων ειδών και υποδημάτων εκ των οποίων όσα βρίσκονται σε καλή κατάσταση προσφέρονται στην τράπεζα ενδυμάτων του Δήμου. 


Διοργανώσαμε δεκάδες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (ενημερώσεις σε σχολεία, σε χώρους συνάθροισης κοινού, καθαρισμός περιοχών, διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης)


Νερά

· Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βέροιας», προϋπολογισμού 800.000€.
Ολοκληρώσαμε την αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου, και βρισκόμαστε σε φάση αδειοδότησης των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της .

· Προχωρούμε σε έργα και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων όπως η ενημέρωση μαθητών σε σχολεία

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Υλοποιήσαμε, ωριμάσαμε και δρομολογούμε μικρά και μεγάλα έργα για την περιβαλλοντική αναβάθμισή του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον ευρύτερο αστικό ιστό της Βέροιας. Συγκεκριμένα:

· Ολοκληρώσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Βέροιας και προχωράμε σε συνολικό σχεδιασμό για το κυκλοφοριακό και τους χώρους στάθμευσης για τα επόμενο χρόνια.

· Επανακινήσαμε και ολοκληρώνουμε την κατασκευή της Γέφυρας Κούσιου, ένα έργο με πολλά προβλήματα, μετά από εκπόνηση νέας μελέτης και την εκ νέου δημοπράτηση του έργου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη δωρεά των αδελφών Κούσιου και χωρίς την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης από το Δήμο Βέροιας.
Προωθούμε την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων ιστορικών γειτονιών της Βέροιας, στο πλαίσιο εφαρμογής της ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, και περιλαμβάνει την παρέμβαση με τίτλο «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» που αφορά την ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Βέροιας (συνοικίες Μπαρμπούτας – Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας) μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διαδρομών με χαρακτηριστικά βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας φυσιογνωμίας «Παλιάς Πόλης» μέσω της σύνδεσης των τριών διατηρητέων συνοικιών της Βέροιας μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου.
Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ