Υπογραφή Σύμβασης έργου «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων»

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ξεκινά το έργο «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων πόλης Βέροιας και Δημοτικών Διαμερισμάτων (Δ.Δ)» εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ύστερα από την
πρόσφατη υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Γεώργιο Ορφανίδη και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας Ασφαλτικά Βέροιας ΕΠΕ κ. Ιωσήφ Μπαλή. Η σχετική Μελέτη και η Διακήρυξη του έργου, υλοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΒ με βάση το εγκεκριμένο πρότυπο Διακήρυξης σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

Το βασικό και κύριο αντικείμενο του παραπάνω έργου συνίσταται στην εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επεμβάσεων ανακατασκευών, επισκευών, βλαβών, αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Βέροιας με τη συνεργασία του προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ