4 προσλήψεις στη Βέροια

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, ο δήμος Βέροιας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές, θα πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η σχετική προκήρυξη. Όπως επισήμως ανακοινώθηκε, το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για 3 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και 1 θέση στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

«Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (02) μηνών Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βεροίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των αθλητικών κέντρων του Νομικού Προσώπου, ύστερα από την αριθ. 226/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-07)και της παρ.22 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 , για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια. 

1. ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις) 2 μήνες 

2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις) 2 μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία κτλ.) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Θ. Ζωγιοπούλου 5 Βέροια, εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 07/11/2018 έως 12/11/2018 (τηλ. επικοινωνίας 2331022178).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ