Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 11 το πρωί, στο γραφείο της στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Τα 8 μέλη με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Στέλιο Ασλάνογλου καλούνται να συζητήσουν τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα, καταβολή σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού (επανάληψη διαδικασίας) και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 61 αγροτεμαχίου του συνοικισμού Ταγαροχωρίου.
ΘΕΜΑ
4ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 17 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Συκιάς.
ΘΕΜΑ
5ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 3 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Παλατιτσίων.
ΘΕΜΑ
6ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
7ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».
ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και δαπάνης για «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης Δημοτικής αγοράς».
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και αναβάθμισης Δικτύων».
ΘΕΜΑ
11ο
Επί αιτήματος Ζ.Νικολαΐδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.
ΘΕΜΑ
12ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 40//ΤΜ/2018 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
13ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 21/2018 απόφασης Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις