Στον ΟΠΕΚΑ, διάδοχο του ΟΓΑ περνούν τα επιδόματα

Τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε «Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο οποίος επιφορτίζεται με τη χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών


ομάδων του πληθυσμού καθώς και την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του αρμόδιου υπουργείου Εργασία, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις», ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) μετεξελίσσεται ο και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έτσι, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί μεταξύ άλλων, το νέο, ενιαίο επίδομα παιδιού, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες (και ασφαλιστική ικανότητα - έξοδα κηδείας), τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, επιδόματα σε άτομα με αναπηρία καθώς και προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων.

Με το νομοσχέδιο διατηρούνται στο σύνολό τους οι οργανικές θέσεις του πρώην ΟΓΑ, ενώ και το προσωπικό διατηρεί τα μισθολογικά του κλιμάκια και τις πάσης φύσης παροχές και αποδοχές. Περιγράφεται αναλυτικά όλο το οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΑ, Διευθύνσεις και Τμήματα στην κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά υποκαταστήματα, τα οποία παραμένουν ως έχουν.

Αναλυτικά, οι παροχές του νέου Οργανισμού είναι:

Α) Επίδομα παιδιού.

Β) Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία:

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

ι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Γ) Προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων.

α) επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

β) χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

γ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες

δ) εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών

ε) Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων

στ) Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ζ) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

η) χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,

θ) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής πολιτικής.

Δημοφιλείς αναρτήσεις