Στις 9/2 αναρτάται ο Δασικός Χάρτης της Ημαθίας

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Διεύθυνση Δασών Ημαθίας). Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού
Χάρτη. Το ειδικό τέλος για υποβολή αντιρρήσεων κυμαίνεται από 10 € για εκτάσεις έως 100 μ2 και φτάνει τα 3.300 €, για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων.

Προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας.
Πηγή: www.dasarxeio.com

Δημοφιλείς αναρτήσεις