Έργα υποδομής και δαπάνες τα κυριότερα θέματα στην Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας τη Δευτέρα

Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου Βέροιας για το 2018, η έγκριση ή μη διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5ο και 8ο δημοτικό σχολείο, η συγκρότηση Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διαγωνισμού του έργου
«Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου» και η κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» είναι μεταξύ άλλων τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που συνεδριάζει στις 11 το πρωί της Δευτέρας. 
Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
2ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός (1) διαμερίσματος των Ευφημίας Βλαχογιάννη, Ιωάννη Δασκαλόπουλου και Χαρίκλειας Δασκαλοπούλου προς το Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικών αναδόχων για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων».
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού (επανάληψη διαδικασίας) ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
ΘΕΜΑ
6ο
Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ
7ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου».
ΘΕΜΑ
8ο
Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».
ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».
ΘΕΜΑ
11ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2018.
ΘΕΜΑ
12ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» Α΄ Εξαμήνου 2018.
ΘΕΜΑ
13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για την υπηρεσία «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Κάθαίρεση τεσσάρων αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στο Μακροχώρι).
ΘΕΜΑ
14ο
Έγκριση ή μη δαπανών για προμήθειες, εργασίες και έργα του τμήματος Η/Μ έργων.
ΘΕΜΑ
15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανών γραφείου Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων  εφαρμογών λογισμικού».
ΘΕΜΑ
17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του Τμήματος Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ
19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών.
ΘΕΜΑ
20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Υπηρεσίες ταφής, εκταφής κ.λ.π. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ
21ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017.
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας» κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
26ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
27ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρασταθεί στο Μον. Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση έφεσης του Λ.Αμπρικίδη κατά του Δήμου Βέροιας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις