Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Στην τακτική συνεδρίαση, τα 8 μέλη της επιτροπής με πρόεδρο τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Στέλιο Ασλάνογλου, καλούνται να συζητήσουν να εξής θέματα:
 

ΘΕΜΑ
1ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για έξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών.
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Εξόδων.
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων και επιμόρφωσης προσωπικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά, των τελών κυκλοφορίας, των ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου».
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.
ΘΕΜΑ
11ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κ.λ.π.».
ΘΕΜΑ
12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας».
ΘΕΜΑ
13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου».
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ
15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία».
ΘΕΜΑ
16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη».
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας».
ΘΕΜΑ
18ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.242/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ
19ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.243/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ
20ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης–κλήσης της Μ.Παυλίδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
21ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Χ.Ζιάκα και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
22ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση αίτησης (καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης) του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
23ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ. 264/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ
24ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης  (απόφ. 238/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ
25ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 111/ΕΜ/2017 απόφασης του Μον.
Πρωτοδικείου Βέροιας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις