Εκπαιδεύσου σε Marketing, Επικοινωνία & Διαφήμιση στο ΚΕΚ Ακάδημος

Ο Ακάδημος θέλοντας να συνδέσει την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, διεξάγει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marketing, Επικοινωνία & Διαφήμιση. Σπούδασε τον πλέον αναγκαίο τομέα για κάθε επάγγελμα και επιχείρηση, το Marketing, και απέκτησε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα έχει τόσο θεωρητικό, όσο και
πρακτικό χαρακτήρα με γνώσεις, τεχνικές και ιδέες άμεσης εφαρμογής. Προσεγγίστε, σχεδιάστε και υλοποιήστε σωστά την προβολή, τη διαφήμιση και την προώθηση.

http://akadimoskek.gr/poliseis-marketing/#

Ενδεικτικές Ενότητες Προγράμματος:
✓Marketing στον 21ο αιώνα
✓ Οικονομική Κρίση &Marketing
✓ Στρατηγικό - Τακτικό Marketing (Σχέδιο – Πλάνο)
✓ Τα Ps&Cs του Marketing
✓ Προϊόν – Κύκλος Ζωής
✓ Τιμολόγηση & Τοποθεσία
✓ Επικοινωνία & Διαφήμιση
✓ Μικρές Αγορές – Τοπικές Αγορές
✓ Internet Marketing
✓ Πετυχημένες Εταιρίες - Τρόποι που ξεχωρίζουν
✓ Ψυχολογία & Διεύθυνση
✓ Ιδέες - Υλοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης:
Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης 25 ΔΩ (παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης σε 40 ΔΩ) από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας - ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497.

Έναρξη μαθημάτων 29/1/2018

http://akadimoskek.gr/engrafi/

Πληροφορίες:
Διάρκεια: 6 εβδομάδες
Ημέρες: Δευτέρα - Τετάρτη
Ώρες: 19:30 - 21:00
Συμμετοχή 180 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις