Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη Βέροια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν στη Βέροια ημερίδα με θέμα "Παρουσίαση του Ν. 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/1/2018, ώρα
10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, οδός Μητροπόλεως 46.

Για τη Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο πρόεδρος Μιχαλιάς Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις