«Προσοχή» στο βιοσυντονισμό λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας

Την προσοχή των ασθενών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας για τη μέθοδο του βιοσυντονισμού, μιας μεθόδου που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οι ερευνητές την κατατάσσουν στην κατηγορία της ψευδοεπιστήμης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, έχουν καταγραφεί φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης, με τον θεραπευτή να ισχυρίζεται σε
ασθενή ότι μπορεί να του θεραπεύσει τον καρκίνο χωρίς χημειοθεραπεία ή εγχείρηση.
Η αυξητική τάση που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό στη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού (ή βιοανάδρασης) για διαγνωστικούς ή άλλους σκοπούς, προκάλεσε την αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και με αφορμή απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εξέδωσε ανακοίνωση ώστε να πληροφορήσει τους πολίτες προκειμένου να γνωρίζουν σε έκταση το θέμα για τα ακόλουθα:
- Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.

- Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.

- Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

- Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE.
- Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.

Παρακαλεί παράλληλα τους πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για ιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Δημοφιλείς αναρτήσεις