Στο Παρακαταθηκών και Δανείων τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου Βέροιας

Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αντί στην Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε ο δήμος Βέροιας να μεταφέρει τα ταμειακά του διαθέσιμα. Με έγγραφό της η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ζήτησε, με το χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον» από τους δήμους να προχωρήσουν στην τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος αποσύροντάς τα από τις εμπορικές τράπεζες.

Ο Δήμαρχος Βέροιας έφερε στο δημοτικό συμβούλιο μια άλλη πρόταση, τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ που είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου, να κατατεθούν σε λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον και ο νόμος δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν την έλλειψη ευελιξίας στην ΤτΕ και η έλλειψη σταθερότητας σε επένδυση σε ρέπος. Επίσης, όπως ανέφερε, στο Παρακαταθηκών υπάρχει ένα ελκυστικό επιτόκιο της τάξεως του 2,25%, ενώ παρέχει όλες τις ευκολίες που παρέχουν οι εμπορικές τράπεζες, όπως η αυθημερόν ηλεκτρονική μεταφορά σε άλλη τράπεζα.

Η πρόταση του Δημάρχου πέρασε κατά πλειοψηφία, με 2 κατά από τον Πέτρο Τσαπαρόπουλο και τον Νίκο Μωυσιάδη και 3 λευκά από τον Γιώργο Μελιόπουλο, Πετρούλα Παπαδίνα και Χρήστο Κούτρα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις