Στις 3 Δεκεμβρίου οι εκλογές στο Επιμελητήριο

Οι Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας, θα γίνουν στις 03 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8:00 π.μ. και θα λήξει στις 6:00 μ.μ., στην έδρα του Επιμελητηρίου (Βέροια, Κεντρικής 3). Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας ορίσθηκε ως εξής:

• Τμήμα Εμπορικό έδρες 6 (έξι)
• Τμήμα Υπηρεσιών έδρες 2 (δυο)
• Τμήμα Μεταποιητικό έδρες 7 (εφτά)
• Τμήμα Τουριστικό έδρα 1 (μια)
• Τμήμα Μεταφορών έδρα 1 (μια)
• Τμήμα Εξαγωγικό έδρες 4 (τέσσερις)

Δημοφιλείς αναρτήσεις