Ενημερωτικές ομιλίες σε γυναίκες Ρομά θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλων του Δήμου Βέροιας οργανώνουν ενημερωτικές ομιλίες στους πληθυσμούς Ρομά της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Οι παρευρισκόμενοι-ες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη
λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία.

Με την ένταξη των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της χώρας στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ οι γυναίκες Ρομά, ως κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης αλλά και να συμμετέχουν σε συναντήσεις ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής με σκοπό την ενδυνάμωση τους και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η ενημέρωση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στο κτίριο των παλαιών σφαγείων όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (Πρόνοια), Σταδίου 51, και ώρα 13:30 μ.μ. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις ενημερώσεις στις 23, 27 και 30/10 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις