Θεσμικό πλαίσιο για τις ζημιές από τα αγριογούρουνα στην Κεντρική Μακεδονία

Ετοιμάζεται πρόγραμμα αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων
Στη δημιουργία του αναγκαίου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την αποτελεσματική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμή λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την αύξηση του αριθμού των
αγριογούρουνων στη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και γενικά στην Κεντρική Μακεδονία, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της πιθανότητας αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ των αγροτών για τυχόν ζημιές που έχουν υποστεί, θα προχωρήσει η κυβέρνηση προσεχώς.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στην οποία συμφωνήθηκε η ανάληψη μιας δέσμης δέκα μέτρων αντιμετώπισης της κατάστασης, η οποία έχει προκαλέσει ζημίες σε παραγωγούς και ανησυχία στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία της άγριας ζωής και συμφωνήθηκε το πλαίσιο ενεργειών για το επόμενο χρονικό διάστημα, που προβλέπει:

· Άμεση ενημέρωση των πολιτών ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές που εμφανίζονται αγριόχοιροι ώστε οι πολίτες να μην ταΐζουν το είδος, καθώς και πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με τους κανόνες ασφαλείας. Η ενημέρωση θα γίνει μετά από συνεργασία Δασικών υπηρεσιών και δήμων. Τονίστηκε ότι ο αγριόχοιρος είναι ένα είδος που δεν είναι επιθετικό προς τον άνθρωπο.

· Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της περίφραξης στο Σέιχ Σου στα όρια του Πανοράματος και σε δεύτερο χρόνο εγκατάσταση περίφραξης στην Περιφερειακή Οδό για μηδενισμό του κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης, επέκταση της σήμανσης για τον αγριόχοιρο στην παλιά Ε/Ο Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

· Καταγραφή και έλεγχος των χοιροστασίων, τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων μονάδων, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ορθής εκτατικής εκτροφής. Το πρόβλημα έχει μεγεθυνθεί γιατί εκτρεφόμενοι χοίροι διέφυγαν από τις μονάδες, είτε εξαιτίας ατυχήματος, είτε ηθελημένα, μετά τη διάλυση των μονάδων εκτροφής.

. Καταγραφή του πληθυσμού του είδους στις λεκάνες απορροής των Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και του Σέιχ Σου, συμπεριλαμβάνοντας διάφορα χαρακτηριστικά της βιολογίας και της εξάπλωσης του είδους (συμπεριφορά, αναπαραγωγή, γενετική καθαρότητα και υβριδισμός), ώστε να αναπτυχθεί σχέδιο τοπικών επεμβάσεων για τη διαχείριση του είδους.

· Λήψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την απομάκρυνση υβριδίων του είδους και προστασία του γενετικά καθαρού αγριόχοιρου.

· Αύξηση της κάρπωσης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

· Διερεύνηση του θέματος των αποζημιώσεων των αγροτών από τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

· Αξιολόγηση των ορίων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής και άλλων απαγορευμένων για τη θήρα περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας Βόλβης.

· Αξιολόγηση του μέτρου της παγίδευσης των αγριόχοιρων στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου μετά την ολοκλήρωση των μελετών καταγραφής του πληθυσμού για μεταφορά τους σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές. Ως έσχατο μέτρο αντιμετώπισης του θέματος τέθηκε η απομάκρυνση του είδους με μεθόδους εκδίωξης ή παγίδευσης. Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα υπάρχει συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτική προστασία, Δασικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης, Περιβαλλοντικές και Κυνηγετικές Οργανώσεις).

Για τη διατύπωση της τελικής πρότασης ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση από όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία, Φορείς Διαχείρισης) ώστε να διαμορφωθεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα μεταφερθεί ως συνολική πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις