Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11 το πρωί στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Επιτροπής, Ακριβόπουλος, Σιδηρόπουλος, Κουλουριώτης, Παπαδόπουλος, Λαζαρίδης, Κυρατλίδης, Αποστολόπουλος και Πατσίκας και ο πρόεδρος Στέλιος Ασλάνογλου, θα κληθούν να εγκρίνουν δαπάνες για έργα και αγορές που θα γίνουν στο δήμο. Αναλυτικά θα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑ 1ο Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη μελέτης και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων».

ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση και μερική ανάκληση της αριθμ.491/2017 απόφασης Ο.Ε. για "Συγκρότηση Επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας»".

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα, καταβολή σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη διενέργειας δαπάνης για «Μελέτη Βιοκλιματικού-Πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».

ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για προμήθειες μηχανολογικού–υδραυλικού εξοπλισμού αρδεύσεων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος και συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου και Μακεδονίδος.

ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου».

ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων».

ΘΕΜΑ 16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 17ο Τροποποίηση της αριθμ. 467/2017 απόφασης Ο.Ε. για «Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Στ.Γκαράνη».

ΘΕΜΑ 18ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Β.Καραγκιόζογλου.

ΘΕΜΑ 19ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρασταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ν.Λυσίτσα.

ΘΕΜΑ 20ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρασταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (με αίτημα δ/κής επίλυσης της διαφοράς) της Στ.Τρανίδου.

ΘΕΜΑ 21ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παρασταθεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς) της εταιρείας «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝ.-ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 22ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1401/2017 απόφασης Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις