Όλα τα ονόματα των νέων διευθυντών των Δημοτικών σχολείων της Ημαθίας (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή διεύθυνση
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας οι νέοι Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων του νομού Ημαθίας. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση με όλα τα ονόματα των νέων Διευθυντών: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη

τις σχετικές διατάξεις αποφασίζουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, σε θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, με τριετή θητεία που λήγει 31-07-2020, ως εξής:

Στους Διευθυντές σχολικών μονάδων καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις επίδομα θέσης ευθύνης. 

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις