Η εταιρία «Alexander» ζητάει Εκπρόσωπο Πωλήσεων

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Περιγραφή εργασίας: • Παραγγελιοληψία • Καταχώριση Παραγγελιών και έλεγχος εξέλιξης τους • Παρακολούθηση πελατολογίου • Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτων Απαραίτητα Προσόντα • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ιδιωτικής Σχολής
• Καλή Γνώση Η/Υ • Ευελιξία Ωραρίου • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου • Ηλικία, από 22 μέχρι και 45 ετών • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό • Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων. • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή σε θέση λογιστηρίου επιθυμητή Παρέχονται • Μισθός και ασφάλιση • Μόνιμη Απασχόληση • Bonus στόχου • Κινητό Τηλέφωνο 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 30 Ιουλίου 2017 βιογραφικό, ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. 

Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ- 13.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. 

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠΝ1. Πληροφορίες Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 23310-23774 κα. Μαρκογιαννάκη

Δημοφιλείς αναρτήσεις