«Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος»: Θέση εργασίας στο γραφείο της Βέροιας

Η εταιρία «Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος» ζητάει κοπέλα για το γραφείο της στη Βέροια, για να καλύψει θέση στη γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητες προϋπόθέσεις η πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ευχέρεια στην επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό με
φωτογραφία στο man.kristina78@gmail.com

Δημοφιλείς αναρτήσεις