Προσλήψεις εποχικού προσωπικού και οδηγών κλαρκ στη «VENUS»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας «VENUS GROWERS» ανακοινώνει πως ενδιαφέρεται για προσλήψεις εποχικού προσωπικού και προσλήψεις οδηγών κλαρκ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141,146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220 για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας. Δείτε τα δικαιολογητικά:


Εποχικό Προσωπικό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Οδηγοί κλαρκ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας «VENUS GROWERS» ανακοινώνει πως ενδιαφέρεται για προσλήψεις ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΡΚ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ή βεβαίωση αναγγελίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις